Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het gelet op de aangetroffen spullen heel aannemelijk is dat er tenminste twee eerdere oogsten zijn geweest. De boete van 50% is passend en geboden. Ondanks omkering en verzwaring van de bewijslast hoeft deze niet gematigd te worden.

In de woning van de heer X wordt in november 2012 een hennepkwekerij met 43 planten aangetroffen. In geschil zijn de IB-navorderingsaanslagen over 2010, 2011 en 2012 en de vergrijpboete van 50%. De inspecteur stelt op de zitting dat de aanslagen over 2010 en 2011 kunnen vervallen en dat voor de aanslag over 2012 kan worden uitgegaan van slechts twee eerdere oogsten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het gelet op de aangetroffen spullen heel aannemelijk is dat er tenminste twee eerdere oogsten zijn geweest. De netto-opbrengst bij twee oogsten is € 6.576, terwijl X en zijn echtgenote in 2012 € 13.580 meer hebben uitgegeven dan zij aan inkomen hadden. Door aldus relatief veel inkomsten te verzwijgen, heeft X een onjuiste aangifte gedaan. X bewijst niet dat de aanslag nog steeds te hoog is. De aanslag is zeer redelijk. De boete van 50% is ook passend en geboden. Door namelijk opzettelijk inkomsten te verzwijgen, heeft X willens en wetens het risico aanvaard dat er te weinig belasting zou worden geheven. Ondanks omkering en verzwaring van de bewijslast hoeft de boete niet gematigd te worden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Editie: 22 oktober

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  38
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen