De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van Tweede Kamerleden over deelname aan de pilot voor zzp'ers in de zorg.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 12 september 2014 DGB/2014/4503 U

Ongeveer 800 zzp'ers hebben zich aangemeld voor deelname aan de pilot voor zzp'ers in de zorg. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) over deelname aan de pilot voor zzp'ers in de zorg. Over deelname aan de pilot heeft de Belastingdienst 1080 brieven verstuurd. Deze brieven zijn verstuurd naar zorgverleners aan wie in de periode oktober 2013 tot en met februari 2014 de VAR-wuo is herzien in een VAR-loon en aan de zorgverleners die een VAR-loon hebben gekregen in plaats van de gewenste VAR-wuo. De deelname stond ook open voor zzp'ers waar nog niet gehandhaafd was door de Belastingdienst maar die wel werkzaam zijn in de (thuis)zorg al dan niet via bemiddeling. Er wordt geen administratie bijgehouden van de motieven waarom zzp'ers hebben afgezien van deelname aan de pilot. Alle zorgkantoren hebben hun medewerking verleend aan de pilot. De looptijd van de pilot heeft betrekking op 2013 en 2014. De duur van de pilot is beperkt en het vervolg dient te worden bezien in het licht van de hervorming van de langdurige zorg. De nadruk in de pilot ligt op extramurale verzorging en verpleging.  

[Nieuwsbron]

Editie: 16 september

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  36
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen