A-G Van Hilten is van mening dat het voor de fiscale eenheid niet uitmaakt dat de aandelen van X2 bv in het naheffingstijdvak zijn gecertificeerd. Het verlenen van toegang tot een saunaclub kan voorts niet worden aangemerkt als het verlenen van toegang tot een amusementspark of een soortgelijke culturele voorziening.

Belanghebbende, de fiscale eenheid X1 bv en haar 100%-dochter X2 bv (hierna: X1 bv), exploiteert een saunaclub met vergunning voor een seksinrichting. In geschil is of op de entree die de mannen betalen het lage 6% BTW-tarief van toepassing is. De prostituees rekenen hun eigen diensten zelf met de mannen af. Volgens Rechtbank Breda stelt X bv vergeefs dat sprake is van het verlenen van toegang tot een gelegenheid tot sportbeoefening of vermaak. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X1 bv één ondeelbare prestatie verricht, die bestaat uit het tegen vergoeding gelegenheid geven tot seksueel vermaak, waarop het hoge tarief van toepassing is. De bv's zijn op 1 juli 2007 in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig verweven dat zij op dat moment een fiscale eenheid vormen. In cassatie bestrijdt X1 bv onder meer het bestaan van de fiscale eenheid. Advocaat-Generaal Van Hilten is van mening dat het voor de fiscale eenheid niet uitmaakt dat de aandelen van X2 bv begin augustus 2007 zijn gecertificeerd. De betreffende stichting houdt namelijk uitsluitend aandelen in X2 bv. Zij verricht geen andere activiteiten en is daarom geen ondernemer. Aangezien ook middellijke financiële verwevenheid volstaat voor financiële verwevenheid, is de fiscale eenheid na de certificering blijven bestaan. De tegenstrijdige informatie op de website van de Belastingdienst doet ook niet ter zake. Dit is namelijk slechts ‘algemene voorlichting'. Het verlenen van toegang tot een saunaclub kan volgens de A-G niet worden aangemerkt als het verlenen van toegang tot een amusementspark of een soortgelijke culturele voorziening. Haar conclusie strekt dus ook voor het overige tot ongegrondverklaring van het beroep van X1 bv.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  34
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen