A-G Van Hilten concludeert dat de fair balance niet is geschonden bij de wijziging van de KSB-wetgeving voor speelautomaten. De A-G vindt echter wel dat een verwijzingshof, op individueel niveau, moet beoordelen of er sprake is van disproportionaliteit.

X bv exploiteert speelautomaten en verhandelt disco- en geluidsinstallaties. Tot en met 30 juni 2008 wordt de omzet van de speelautomaten in de btw-heffing betrokken. Vanaf 1 juli 2008 is de bruto opbrengst belast met 29% kansspelbelasting (hierna: KSB). X bv voldoet over de maand juli 2008 op aangifte € 72.723 aan KSB. Zij maakt hier bezwaar tegen. Rechtbank Haarlem oordeelt dat er geen reden is om aan te nemen dat de Wet KSB niet op staatsrechtelijk voorgeschreven wijze tot stand is gekomen, en verklaart het beroep van X bv ongegrond. Hof Amsterdam oordeelt dat de voor speelautomaten ingevoerde KSB in beginsel een rechtsgeldige inbreuk vormt op het eigendomsrecht met een doelstelling in het algemeen belang. Volgens het hof heeft de wetgever ten tijde van de invoering van de KSB voor exploitanten van kansspelautomaten bij de met deze wetgeving nagestreefde doelen echter niet de vereiste ‘fair balance' betracht tussen het algemene belang en de bescherming van de met deze wetgeving gemoeide individuele belangen van de erbij betrokken belastingplichtigen.

Advocaat-generaal (A-G) Van Hilten concludeert dat art. 3 lid 1 onderdeel a Wet KSB weliswaar geen schoonheidsprijs verdient, maar dat wel duidelijk is wat de maatstaf van heffing is: de brutospelopbrengst. De A-G volgt het hof niet in zijn oordeel ten aanzien van de fair balance. Volgens de A-G noopt de wijziging in de KSB-wetgeving op zichzelf beschouwd namelijk nog niet tot de conclusie dat reeds op het niveau van de wetgeving moet worden vastgesteld dat de wetgever de vereiste fair balance niet in acht heeft genomen. De A-G vindt echter wel dat een verwijzingshof, op individueel niveau, moet beoordelen of er sprake is van disproportionaliteit.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de kansspelbelasting 3

Wet op de kansspelbelasting 1

Editie: 26 februari

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Kansspelbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  26
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen