Hof Amsterdam oordeelt dat X bv en Y bv niet aannemelijk hebben gemaakt dat aan de gekozen financieringswijze in overwegende zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. De door X bv en Y bv betaalde rente is niet aftrekbaar.

Belanghebbenden (X bv en Y bv) behoren tot het C-concern. De topholding van het concern – dat verschillende vennootschappen in verschillende landen heeft – is het in Zuid-Afrika gevestigde C Ltd. In 2007 haalt C Ltd. $ 1 mld op via een aandelenuitgifte. Dit bedrag wordt rechtstreeks betaald aan Y bv. Boekhoudkundig en contractueel wordt het verwerkt via E Ltd. en F Ltd., op Mauritius gevestigde dochtermaatschappijen van C Ltd. F Ltd. leent het rentevrij van E Ltd. en verstrekt rentedragende leningen aan X bv en Y bv voor acquisities. De inspecteur staat aftrek van de rente op de leningen niet toe. Rechtbank Haarlem oordeelt dat de rente op de door F Ltd. verstrekte leningen aftrekbaar is. Volgens de rechtbank lagen aan de gekozen wijze van financieren namelijk in overwegende mate zakelijke motieven ten grondslag. De rechtbank overweegt daarbij dat, met name met het oog op de strikte Zuid-Afrikaanse deviezenrestricties en Zuid-Afrikaanse wetgeving, historisch bezien binnen het concern veel overnames via Mauritius zijn uitgevoerd. Het gelijk is aan X bv en Y bv.

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv en Y bv niet aannemelijk hebben gemaakt dat aan de gekozen financieringswijze in overwegende zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Het hof acht hierbij onder andere van belang dat door de contractueel/boekhoudkundige verwerking van het aangetrokken eigen vermogen als een rentedragende lening van F Ltd. aan X bv en Y bv, in Nederland een zeer aanzienlijke rentelast op vreemd vermogen is gecreëerd die de Nederlandse belastinggrondslag uitholt, terwijl de corresponderende rentebaten in Mauritius niet of nauwelijks worden belast. Het hof overweegt hierbij dat niet valt in te zien dat de zakelijke voordelen in beginsel niet evenzeer van toepassing (zouden) zijn op de instandhouding van een buitenlandse concerntak "via Nederland". De rente is dan ook niet aftrekbaar. De inspecteur heeft de aangiften op dit punt terecht gecorrigeerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen