Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat Polen in strijd met het EU-recht handelt. Polen gaat er namelijk vanuit dat de ‘eerste ingebruikneming' van een gebouw altijd moet samengaan met de verrichting van aan btw onderworpen handelingen.

Op 17 september 2005 brengt een van de aandeelhouders van Kozuba Premium Selection sp. z o.o. een zomerhuisje in Kozuba in. Het zomerhuisje wordt in 2006 gemoderniseerd, en ingericht als ‘modelwoning'. De renovatiekosten bedragen 55% van de beginwaarde van het gebouw. Op 31 juli 2007 wordt de modelwoning tot de vaste activa van Kozuba gerekend, waarna het op 15 januari 2009 wordt verkocht. Kozuba brengt hierbij geen btw in rekening, omdat er volgens Kozuba sprake is van een gebruikt gebouw. De Poolse Belastingdienst is echter van mening dat wel btw is verschuldigd, omdat er pas op 15 januari 2009 sprake is van de ‘eerste ingebruikneming'. De Belastingdienst stelt zich daarbij op het standpunt dat er op 31 juli 2007 geen sprake is van een ‘eerste ingebruikneming', omdat de ingebruikstelling zich niet voordoet in het kader van belastbare handelingen. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door er van uit te gaan dat de ‘eerste ingebruikneming' van een gebouw, een bouwwerk of een gedeelte daarvan altijd moet samengaan met de verrichting van aan btw onderworpen handelingen. De A-G wijst er daarbij op dat wanneer een gebouw gedurende ten minste twee jaren ononderbroken door de eigenaar ervan wordt gebruikt, dat gebruik wordt gelijkgesteld met een eerste levering. De latere verkoop van dat gebouw is dan van btw vrijgesteld. Vervolgens merkt de A-G nog op dat Polen niet in strijd met het EU-recht handelt door, met het oog op het verlenen van btw-vrijstelling, vast te stellen dat er pas sprake is van een verbouwing van een gebouw wanneer de daarbij gedane uitgaven ten minste 30% van de beginwaarde van het gebouw bedragen, en het gaat om aanzienlijke verbeteringen van bouwkundige aspecten.

[Nieuwsbron]

Editie: 6 juli

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  82
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen