Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het met de AWBZ-premie overeenkomende gedeelte van de bijdrage niet is aan te merken als een premie voor de volksverzekeringen. Het bedrag van € 2007 kan niet worden aangemerkt als een IB-voorheffing.

X woont in 2010 in Duitsland en is niet verzekerd ingevolge de Nederlandse volksverzekeringen. In zijn IB-aangifte 2010 neemt X een bedrag van € 4004 aan ingehouden loonheffing in aanmerking. Dit is inclusief een bedrag van € 2007, dat volgens de inspecteur onderdeel is van de bijdrage ex art. 69 Zvw. Dit bedrag moet aan het CvZ worden afgedragen en kan volgens de inspecteur dan niet worden aangemerkt als (te verrekenen) loonheffing. De inspecteur corrigeert de aangifte van X.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het met de AWBZ-premie overeenkomende gedeelte van de bijdrage niet is aan te merken als een premie voor de volksverzekeringen. Volgens het hof houdt het feit dat X een met de AWBZ-premie overeenkomende bijdrage is verschuldigd namelijk niet in dat X verzekerd en premieplichtig is voor de AWBZ of enige andere volksverzekering. Volgens het hof is het bedrag van € 2007 dan ook niet aan te merken als een op het inkomen van X ingehouden AWBZ-premie die als voorheffing verrekend kan worden met de op aanslag verschuldigde IB. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.2

Zorgverzekeringswet 69

Editie: 22 juli

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  23
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen