Rechtbank Gelderland oordeelt dat X nv is opgehouden te bestaan. Nu aan een niet-bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikkingen.

Belanghebbende, X nv, laatstelijk gevestigd op Curaçao, is in 2015 in liquidatie getreden. E was de bestuurder van X nv. E is als vereffenaar benoemd. Begin 2016 deelt de inspecteur aan F nv mee dat hij voornemens is om aangiftebiljetten voor de VPB, de OB, de KSB en de dividendbelasting uit te reiken, omdat X nv volgens hem belastingplichtig is in Nederland, en verzoekt hij om informatie. E reageert daar niet op en F nv, de bewaarder van de boeken en bescheiden van X nv, geeft de inspecteur te kennen dat zij niet aan het verzoek kan voldoen. De inspecteur legt vervolgens eind 2016 negentien belastingaanslagen op aan X nv. Op 27 februari 2017 stelt de inspecteur informatiebeschikkingen vast. In geschil is of X nv heeft opgehouden te bestaan, en of de inspecteur de informatiebeschikkingen aan de juiste rechtspersoon heeft opgelegd.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X nv is opgehouden te bestaan. De rechtbank overweegt daarbij dat uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao blijkt dat X nv is geliquideerd, en dat de slotverantwoording in 2015 ter inzage is gelegd. Verder hecht de rechtbank belang aan een publicatie in de Curaçaose Courant en een verklaring van G, registry affairs director van het handelsregister. Nu aan een niet-bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikkingen. De informatiebeschikkingen kunnen namelijk niet bekend worden gemaakt zonder heropening van de vereffening.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Editie: 1 november

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  57
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen