Een opterende veehouder ontvangt van Natuurmonumenten beheersvergoedingen. Hof Amsterdam oordeelt dat de vergoedingen belast zijn met btw omdat de beheersactiviteiten zijn aan te merken als belastbare prestaties.

 

X exploiteert een veehouderij. Het bedrijf is gelegen in een natuurreservaat op grond die eigendom is van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten sluit gebruikersovereenkomsten af met individuele gebruikers over het beheer van stukken grond die bij haar in eigendom zijn. X is een van de veehouders die met Natuurmonumenten een gebruikersovereenkomst sluit en ontvangt daar beheersvergoedingen voor die zijn gebaseerd op de subsidiebedragen die zijn vastgesteld in de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. X is een landbouwer die heeft geopteerd voor belastingheffing. De inspecteur legt X een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Hij stelt dat de van Natuurmonumenten ontvangen vergoedingen belast zijn met btw.

Hof Amsterdam oordeelt - anders dan de rechtbank -, dat X prestaties verricht voor Natuurmonumenten, die bestaan uit het beheren van graslanden, rietlanden en wateren die toebehoren aan Natuurmonumenten. De door X uit te voeren beheersactiviteiten dienen de wezenlijke belangen van de particuliere grondeigenaar Natuurmonumenten. Er is sprake van verbruik door Natuurmonumenten van de door X verrichte beheers- en andere activiteiten, en van een vergoeding die in rechtstreeks verband staat met die door X verrichte activiteiten. Het Hof oordeelt dat er sprake is van belastbare prestaties. Tussen partijen is niet in geschil dat de ontvangen vergoedingen belast zijn naar het algemene tarief.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Wet op de omzetbelasting 1968 27

Editie: 7 november

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  20
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen