Hof Amsterdam oordeelt dat X bv geen vertrouwen kan ontlenen aan de verslagen van de boekenonderzoeken uit 1986 en 1995. Uit de verslagen valt niet op te maken dat volledige aftrek ten laste van de winst is toegestaan van de autokosten.

De aandelen van belanghebbende, X bv, zijn in handen van A. Uit een boekenonderzoek blijkt dat de administratie van X bv niet op orde is en dat er diverse privé-uitgaven als kosten zijn geboekt. De inspecteur legt daarom VPB-(navorderings)aanslagen over 2000 en 2002 op aan X bv. Rechtbank 's-Gravenhage beslist dat er sprake is van privé-uitgaven en niet van ondernemingskosten. De inspecteur heeft de winst volgens de rechtbank op dit punt dan ook terecht gecorrigeerd. Hof 's-Gravenhage verwerpt het beroep van X bv op het vertrouwensbeginsel ten aanzien van de correctie van de kosten van de auto die één van de werknemers aan X bv ter beschikking had gesteld. De Hoge Raad (29 juni 2012, nr. 11/00554, BNB 2012/250) oordeelt onder andere dat het hof het beroep van X bv op het vertrouwensbeginsel onvoldoende gemotiveerd heeft verworpen. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam.

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv geen vertrouwen kan ontlenen aan de verslagen van de boekenonderzoeken uit 1986 en 1995. Het hof merkt hierbij op dat uit de verslagen niet valt op te maken dat volledige aftrek ten laste van de winst is toegestaan van de kosten voor een door een werknemer aan X bv ter beschikking gestelde privé auto. Verder wijst het hof een verzoek van X bv, om een schadevergoeding van ruim 2,3 mln toe te kennen, af.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Editie: 15 april

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  27
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen