De Minister van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste uitkomsten van de Monitor Vestigingsklimaat. Nederland scoort gemiddeld sterk maar staat slechts op één punt op nummer één, nl. op infrastructuur.

De Minister van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste uitkomsten van de Monitor Vestigingsklimaat. Deze monitor is een nieuw instrument om het inzicht te geven in de kwaliteit van het Nederlandse vestigingsklimaat. De monitor wordt opgesteld door de Netherlands Foreign Investment Agency (NIFA) en laat op basis van objectieve internationale bronnen zien hoe het Nederlandse investeringsklimaat ervoor staat in vergelijking met onze belangrijkste concurrenten. Dat zijn België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De monitor zal tweemaal per jaar geactualiseerd worden en is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk, provincies en gemeenten die invloed hebben op de diverse locatiefactoren. De monitor bevat geen aanbevelingen maar geeft aan welke locatiefactoren (dringend) aandacht nodig hebben en welke landen het op onderdelen beter doen.

Uit de aanbieding van de eerste monitor blijkt dat in het algemeen geldt dat het vestigingsklimaat in Nederland goed is, alsmede concurrerend en onderscheidend ten opzichte van de ons omringende landen. Nederland scoort vooral gemiddeld sterk; echter alleen op infrastructuur staat Nederland op nummer één. Juist op factoren waar bedrijven zwaar aan tillen (zoals arbeid en fiscaliteit) doen meerdere landen het beter dan Nederland.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken

Informatiesoort: VN Vandaag

  24
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen