De Staatssecretaris van Financiën biedt aan de Tweede Kamer aan het onderzoeksrapport Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip. Het is aan een volgend kabinet om te beoordelen of er, en zo ja welke, beleidsconclusies uit het rapport volgen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer aangeboden het onderzoeksrapport Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip. In het rapport wordt de conclusie getrokken dat er weliswaar sprake is van een vereenvoudiging met het wegnemen van de vier discoördinatiepunten in het loonbegrip, maar dat de vereenvoudiging als beperkt wordt ervaren. Daarnaast wordt geconstateerd dat nog niet uitsluitend met het nieuwe loonbegrip wordt gewerkt en dat, onder meer door nieuwe afspraken en regelveranderingen in het loondomein, de beoogde verdere vereenvoudiging niet tot stand is gebracht. Het is aan een volgend kabinet om te beoordelen of er, en zo ja welke, beleidsconclusies uit het rapport volgen.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 19 juli

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  35
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen