Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er, door de verdeling van de nalatenschap, geen sprake is van een vruchtgebruik ten behoeve van B dat is gevestigd krachtens het testament van A. De inspecteur heeft het aandeel van X in de bloot eigendom van de woning dan ook terecht in box 3 belast.

A, de vader van belanghebbende, X, overlijdt in 1983. Hij heeft het levenslange recht van vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap, waaronder de echtelijke woning, gelegateerd aan B, zijn echtgenote. B en haar vijf kinderen zijn tot erfgenaam benoemd. In 1993 worden de huwelijkse goederengemeenschap en de nalatenschap verdeeld. Hierbij wordt aan de vijf kinderen ieder een vijfde onverdeeld aandeel in de eigendom van de woning toebedeeld. Aan B worden de beperkte rechten van gebruik en van bewoning van de woning toebedeeld. In geschil is of X terecht wordt aangeslagen voor zijn aandeel in de bloot eigendom van de woning.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er, door de verdeling van de nalatenschap, geen sprake is van een vruchtgebruik ten behoeve van B dat is gevestigd krachtens het testament van A. De inspecteur heeft het aandeel van X in de bloot eigendom van de woning dan ook terecht in box 3 belast. Hierbij is volgens het hof niet van belang dat X in 1993 niet kon voorzien dat hij in de toekomst met zijn aandeel in de woning zou worden betrokken in de forfaitaire vermogensrendementsheffing van de Wet IB 2001. De keuze van X in 1993 voor de toen gekozen verdeling, welke gunstig leek met het oog op de toekomstige heffing van successierechten, komt voor zijn eigen risico. De aanslag blijft in stand.

Lees ook het thema Box 3

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.22

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 19

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 18

Wet inkomstenbelasting 2001 5.20

Wet inkomstenbelasting 2001 5.4

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Editie: 16 november

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  141
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen