Rechtbank Den Haag oordeelt dat art. 13i Wet VPB 1969 op 1 januari 2001 niet met terugwerkende kracht in werking is getreden, zodat deze niet van toepassing is met betrekking tot een vervreemding van aandelen in het kader van een aandelenfusie die zich vóór deze datum heeft voorgedaan.

Belanghebbende, X bv, vormt samen met H bv een fiscale eenheid voor de VPB. H bv bezit via stichtingen certificaten van aandelen in L bv. Medio 2000 dragen alle aandeel- en certificaathouders van L bv hun aandelen respectievelijk certificaten over aan O Holding bv. H bv krijgt hierdoor vanaf 2000 een deelneming in O Holding bv. In 2007 is O Holding bv ontbonden en vereffend. In geschil is of de inspecteur het door X bv ter zake van de O-aandelen aangegeven liquidatieverlies terecht met een beroep op art. 13i Wet VPB 1969 buiten aanmerking heeft gelaten. Volgens de inspecteur moet het opgeofferde bedrag voor de L-aandelen worden doorgeschoven naar de O-aandelen, aangezien er volgens hem sprake is geweest van een aandelenfusie als bedoeld in art. 3:55 lid 2 Wet IB 2001. Volgens zijn berekening is het opgeofferde bedrag dan nihil.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat art. 13i Wet VPB 1969 niet met terugwerkende kracht in werking is getreden, zodat deze niet van toepassing is met betrekking tot een vervreemding van aandelen in het kader van een aandelenfusie die zich vóór 1 januari 2001 heeft voorgedaan. Aanzien in 2000 art. 14b lid 5 Wet IB 1964 ook niet is toegepast, kan ook onder het oude recht geen sprake zijn van doorschuiving van het opgeofferde bedrag voor de L-aandelen naar de O-aandelen. X bv claimt dus terecht een liquidatieverlies. Het beroep van X bv is gegrond. Ten aanzien van de proceskosten claimt X bv vergeefs integrale vergoeding. Er is namelijk geen sprake van bijzondere omstandigheden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3:55

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13i

Editie: 8 mei

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  63
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen