Volgens Hof 's-Hertogenbosch heeft X niet aannemelijk gemaakt dat zijn werkelijke vervoerskosten, in verband met de aftrek van specifieke zorgkosten, hoger zijn dan het door de inspecteur bij uitspraak op bezwaar geaccepteerde bedrag.

Aan belanghebbende, X, is over het jaar 2011 een aanslag ib-pvv opgelegd naar een belastbaar box 1-inkomen van € 22 876. De inspecteur heeft de door X geclaimde aftrek van specifieke zorgkosten niet toegestaan. De inspecteur wijst het bezwaar van X vervolgens gedeeltelijk toe. Het belastbaar inkomen in box 1 wordt op € 20 876 vastgesteld. Hierbij is alsnog rekening gehouden met specifieke zorgkosten tot een bedrag van € 2349 (na aftrek van een drempelbedrag van € 803), waarvan € 2000 aan X is toegerekend en € 349 aan de partner van X. Van de door de inspecteur geaccepteerde specifieke zorgkosten heeft € 1167 betrekking op uitgaven voor vervoer in verband met ziekte of invaliditeit. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard. X komt in hoger beroep en geeft een nieuwe opstelling van zijn belastbaar inkomen in box 1 aan. Opgenomen is een niet nader gespecificeerd bedrag aan specifieke zorgkosten van € 5500.

Hof 's-Hertogenbosch stelt voorop dat X zich bij de berekening van de door hem gemaakte vervoerskosten enerzijds gebaseerd heeft op overzichten van het CBS en de ANWB en dat hij anderzijds zijn totaal in het jaar 2011 gereden kilometers heeft vastgesteld door uit te gaan van het totale aantal in de periode 7 november 2003 tot en met 23 juli 2012 gereden kilometers, waarmee hij een jaarlijks gemiddelde van het aantal gereden kilometers berekent. Volgens het hof heeft X daarmee niet aannemelijk gemaakt dat zijn werkelijke vervoerskosten in het jaar 2011 hoger zijn dan het door de inspecteur bij de uitspraak op bezwaar geaccepteerde aantal. Ook heeft X niet aannemelijk gemaakt dat zijn werkelijke vervoerskosten in het jaar 2011 hoger zijn dan de vervoerskosten van vergelijkbare personen die niet ziek of invalide zijn en/of dat sprake is van objectieve meerkosten. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Editie: 23 maart

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  30
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen