Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is, aangezien door de inbeslagname van de dvd met e-mailberichten het verbod van détournement de pouvoir is overtreden.

Verdachte, de heer X, is bestuurder van een trustkantoor. In het kader van een landelijk project wordt in 2014 een boekenonderzoek bij zijn kantoor ingesteld. Er ontstaat vervolgens een meningsverschil over al dan niet verplicht zijn om e-mailberichten te verstrekken. In overleg met de inspecteur worden de berichten op een dvd gezet. De dvd wordt in een verzegelde blauwe envelop gedaan, die X in bewaring krijgt. Lopende het bezwaar van X tegen de informatiebeschikking wordt de dvd echter bij een huiszoeking in beslag genomen. De inspecteur krijgt de dvd vervolgens via de officier van justitie in handen. De politierechter van de Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt X tot een  voorwaardelijke boete van € 500, subsidiair 10 dagen hechtenis met een proeftijd van 1 jaar, wegens het opzettelijk niet voldoen aan zijn fiscale inlichtingenplicht. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is, aangezien door de inbeslagname van de dvd het verbod van détournement de pouvoir is overtreden. Er is namelijk een strafrechtelijke procedure geëntameerd om strafvorderlijk beslag op de dvd te kunnen leggen, terwijl de weigering om de e-mailberichten te verstrekken in een lopende fiscaalrechtelijke bezwaarprocedure nog onderwerp van discussie was. Zolang de informatiebeschikking niet onherroepelijk vast staat, is er geen verplichting om de in geschil zijnde stukken en/of inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken.

Lees ook de thema's Informatieverplichting en Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 69

Algemene wet inzake rijksbelastingen 68

Algemene wet inzake rijksbelastingen 55

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 14 juni

Rubriek: Strafrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

  534
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen