Start Columnisten Haas, Priscilla de

Priscilla de Haas

Mr. P. (Priscilla) de Haas is fiscaal advocaat bij Libertas Lawyers in Rotterdam en Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het fiscaal (straf)procesrecht van de bijstand tijdens een boekenonderzoek tot het procederen tot in hoogste instantie. Naast haar advocatuurlijke werkzaamheden is zij jarenlang annotator geweest van Vakstudie Nieuws en is zij nu vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht. Daarnaast publiceert zij in de diverse vakbladen, geeft zij verscheidene cursussen en is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Columns & Opinies

Geen boete aan ontbonden stichting mogelijk?

Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 juli 2015 in een zaak waarin naheffingsaanslagen loonheffingen met boetes zijn opgelegd aan een stichting vanwege aangifte- en betalingsverzuimen, voor een groot deel van de boetes beslist dat deze moesten komen te vervallen.

11 augustus 2015 Priscilla de Haas
Eindtermijn beboeting voor een ander dan belasting- of inhoudingsplichtige?

Op 16 december 2014 werd het Belastingplan 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Artikel 67fa AWR wordt daarmee per 1 januari 2015 opgeheven en vervangen door art. 67oa en aangevuld met artikel 67ob AWR. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat plaatsing in afdeling 2 van hoofdstuk VIIIA...

23 december 2014 Priscilla de Haas
Gegevensvergaring door de fiscus versus het recht op privacy (deel II)

"Kan art. 53 AWR wel een deugdelijke basis vormen voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?" Dit was een van de vragen die ik in mijn vorige UITVERGROOT (V-N 2014/14.0) stelde. Daarbij haalde ik de zaak SMSParking aan. De Belastingdienst verzocht SMSParking op grond van art. 53 AWR om alle...

3 september 2014 Priscilla de Haas
Gegevensvergaring door de fiscus versus het recht op privacy

Op 28 januari 2014 bracht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het nieuwsbericht uit dat de Belastingdienst binnenkort gemeenten via de mail zal benaderen met de vraag opgaaf te doen van alle per 1 januari 2014 actieve parkeervergunningen die zijn afgegeven op een buitenlands ken- teken. Dit...

19 maart 2014 Priscilla de Haas