De Nederlandse fiscus is een uitgebreid onderzoek gestart naar de belastingen die in België wonende Nederlands gepensioneerden moeten betalen. Belastingadviseurs worden overstelpt met vragen van ongeruste Nederbelgische pensionado’s. Het gaat om Nederlands gepensioneerden die, in tegenstelling tot wat de Nederlandse fiscus beweert, 'wel degelijk correct aangifte hebben gedaan in België'. Dat zegt het Nederlands-Belgisch Centrum, een advieskantoor voor grensbewoners.

In het dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België is bepaald dat het heffingsrecht over deze pensioenen toekomt aan de woonstaat van de gepensioneerde, maar daarop gelden wel uitzonderingen. Nederland komt toch het heffingsrecht toe wanneer:

  • het pensioen fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd in Nederland, dat wil zeggen dat de betaalde premies in het verleden op het Nederlands belastbaar inkomen in mindering zijn gebracht;
  • de pensioenuitkeringen in België niet worden belast tegen het reguliere belastingtarief voor arbeidsinkomsten, dan wel het brutobedrag voor minder dan 90% in de belastingheffing wordt betrokken; en
  • het totaal van de pensioenuitkeringen die in Nederland belastbaar zouden zijn in een kalenderjaar meer dan 25.000 euro bedragen.

België heeft na lange discussies omtrent deze pensioeninkomsten op 5 maart 2018 met Nederland een akkoord gesloten. Dit houdt in dat de Belgische fiscus automatisch gegevens verstrekt aan de Nederlandse fiscus wanneer pensioeninkomsten uit Nederland werden genoten en in België niet naar het normaal toepasselijke progressieve belastingtarief in de heffing zouden zijn betrokken.

Het Nederlands-Belgisch Centrum vindt het opmerkelijk dat uit diverse individuele dossiers blijkt dat de Nederlandse fiscus zich baseert op onjuiste informatie van de Belgische fiscus of steunt op onjuiste aannames. Het advieskantoor vermoedt dat de Nederlandse fiscus een algemeen onderzoek is gestart naar Nederlands gepensioneerden in België waardoor zij als 'potentiële fraudeurs zijn gebrandmerkt tot het tegendeel is bewezen'.

Bron: Nederlands-Belgisch Centrum

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht, Pensioenen

  1852
Gerelateerde artikelen