Een ondernemer die vanaf 1 januari 2019 een nieuwe bv opricht met een natuurlijk persoon als aandeelhouder, krijgt niet meer automatisch een loonheffingennummer van de Belastingdienst. De dienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Bv’s die vanaf 1 april 2018 waren opgericht ontvingen automatisch een LH-nummer. Vanaf 2019 geldt deze werkwijze niet meer. Voor bv’s die zijn opgericht vanaf 1 januari 2019 moet de ondernemer weer zelf een LH-nummer aanvragen. Hiervoor is het formulier Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever beschikbaar.

Een nieuwe bv die een natuurlijk persoon heeft als aandeelhouder maar geen LH-nummer heeft aangevraagd, ontvangt een vragenlijst van de Belastingdienst. Als een natuurlijk persoon aanmerkelijk belanghouder is en werkzaamheden voor de bv verricht, geldt de gebruikelijkloonregeling. De bv is hiervoor inhoudingsplichtig en moet aangiften loonheffingen indienen.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  486
Gerelateerde artikelen