De Belastingdienst heeft een bijlage toegevoegd aan ‘Handboek Loonheffingen 2020’. In deze bijlage staat een overzicht van alle coronamaatregelen die gelden voor de loonheffingen in 2020.

Deze maatregelen waren nog niet opgenomen in het handboek voor 2020. In de bijlage staat meer informatie over:

 • versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen;
 • premiedifferentiatie WW: verlenging termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract;
 • aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt;
 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • geen betaalverzuimboetes;
 • verruiming deblokkering G-rekening;
 • verlaging van het gebruikelijk loon;
 • grensarbeiders en thuiswerkdagen;
 • verruiming vrije ruimte;
 • doorlopen vaste kostenvergoedingen met uitzondering van de 30%-regeling;
 • doorlopen vaste reiskostenvergoedingen;
 • onbelaste vergoeding mondkapjes

In het Dossier Coronavirus staan alle fiscale noodmaatregelen overzichtelijk bij elkaar. Het handboek loonheffingen met de bijlage zijn te downloaden op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Loonbelasting

  226
Gerelateerde artikelen