Een verzekeringstussenpersoon is voor een slecht beleggingsadvies aan zijn klanten door het Klachteninstituut Kifid aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De tussenpersoon had dit advies nooit mogen geven.

De tussenpersoon adviseerde in 2008 de man en zijn moeder om te investeren in het vastgoedproject, Future Home. De man investeert € 270.000 en zijn moeder € 50.000. In 2010 gaat Future Home failliet. De tussenpersoon probeert nog met andere tussenpersonen om het project te herstarten, maar dit loopt op niets uit. De man en zijn moeder zijn hun geïnvesteerde bedragen kwijt.

Zij stellen in 2016 de tussenpersoon aansprakelijk. Het Kifid geeft hen gelijk. Volgens het Kifid had de tussenpersoon nooit mogen adviseren om zoveel geld in een risicovol, kortlopend project te investeren. Verder had hij, gezien het doel van de investering (pensioenvoorziening van de man), moeten adviseren de investering te spreiden.

De tussenpersoon moet hen beiden het bedrag vergoeden dat zij hadden kunnen verdienen als zij het geld hadden belegd in een obligatie-index. Voor de man is dit bedrag ruim € 380.000 en voor zijn moeder € 70.000. Het Kifid doet echter geen uitspraken over bedragen hoger dan een ton. De man heeft er vrijwillig voor gekozen zijn schade vast te laten stellen op € 100.000. De tussenpersoon moet dit bedrag vergoeden, alsmede de advocaatkosten van € 5.000.

Bron: Kifid

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  355
Gerelateerde artikelen