De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt bekend dat het aanvragen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) mogelijk is vanaf 3 januari 2022 om 09.00 uur.

Zoals bekend is het budget voor 2021 al uitgeput. Nieuwe aanvragen voor dit jaar zijn niet meer mogelijk. Voor 2022 is er een groter budget beschikbaar (ten behoeve van nieuwe elektrische auto’s) van € 71 miljoen, bijna vijf keer zoveel als in dit jaar. Het subsidiebedrag per nieuwe auto gaat echter omlaag, naar 3.350 euro.

Voor tweedehands auto’s blijft het subsidiebedrag gelijk, 2.000 euro per auto. In totaal is er voor deze categorie € 20,4 miljoen beschikbaar, een stijging van bijna 7 miljoen euro ten opzichte van dit jaar.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor particulieren. Voor SEPP-subsidie 2022 komen kopers van elektrische auto's alleen in aanmerking als zij een koop- of leaseovereenkomst hebben afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop de koop- of leaseovereenkomst is afgesloten is leidend. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op de naam van de koper staan.

Alle voorwaarden en informatie staan op de website van de RVO.

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Subsidies

  424
Gerelateerde artikelen