Bij ongeveer 6.500 mensen is de lopende verrekening van eerder teveel ontvangen toeslagen niet overgezet naar 2022. Dat betekent dat toeslaggerechtigden op 20 december 2021 een hoger bedrag aan toeslag hebben gekregen voor januari 2022. Daardoor is de openstaande schuld bij deze mensen niet afgenomen. Dat meldt de Belastingdienst.

Het gaat om toeslaggerechtigden die ervoor gekozen hebben om hun te veel gekregen toeslag uit een eerder jaar terug te betalen via een verrekening met een nieuwe toeslag.

De Belastingdienst gaat de verrekening in 2022 weer uitvoeren. Het bedrag dat de dienst verrekent blijft hetzelfde. Omdat de verrekening op 20 december 2021 niet is gebeurd, loopt de verrekening aan het eind van de looptijd 1 maand extra door. Hierover stuurt de Belastingdienst een persoonlijke brief aan de betrokkenen met een dagtekening van 8 januari 2022.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  737
Gerelateerde artikelen