De afschaffing van de dividendbelasting vergroot de kans dat Nederland door grote bedrijven wordt gebruikt als ,,doorsluisland’’ om de belastingdruk te verlagen. Ook speelt het voor het vestigingsklimaat ,,geen grote rol’’. Dat stelt het ministerie van Financiën in een van de memo’s die dinsdag door het kabinet openbaar zijn gemaakt.

De ambtenaren van Financiën noemen de maatregel ,,slecht voor het imago van Nederland’’ en stellen dat een verlaging van de vennootschapsbelasting meer voor de hand zou liggen.

De redenering van het kabinet voor de afschaffing was juist dat het het vestigingsklimaat in Nederland ten goede komt. Van doorslaggevend belang is het volgens de ambtenaren niet. ,,De conclusie dat afschaffing van de dividendbelasting essentieel is voor het investeringsklimaat kan niet getrokken worden.''

In de meeste gevallen kunnen aandeelhouders dividendbelasting die ze in Nederland betalen, in eigen land verrekenen met belastingen daar. Afschaffing speelt dan ook alleen een rol voor aandeelhouders die het niet op deze manier kunnen verrekenen, aldus de ambtenaren. Ze noemen het een ,,grote generieke maatregel voor specifieke problemen''.

Afschaffing verkleint de kans dat Unilever en Shell - twee vaak genoemde bedrijven in deze discussie - hun hoofdkantoor verplaatsen, staat in een van de memo's, ,,maar garanties zijn echter niet te geven''. Unilever kondigde onlangs aan zijn hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. In de verklaring daarvoor werd de dividendbelasting niet genoemd.

Het kabinet heeft een twaalftal documenten over omstreden afschaffing van de dividendbelasting naar buiten gebracht. Die zijn gebruikt tijdens de formatie van dit kabinet. De documenten bestaan uit een kamerbrief, een inventarisatielijst en de memo's zelf opgedeeld in deel 1 en deel 2.

De oppositie had aangedrongen op openbaarmaking van de stukken.

Bron: ANP

Rubriek: Dividendbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Prinsjesdag 2017

Focus: Focus

  820
Gerelateerde artikelen