Van zo’n 2.000 ondernemers die te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvingen, stuurt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnenkort het dossier naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het betreft ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op betaalherinneringen.

Zo’n 420.000 ondernemers hebben een voorschot TVL ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten op dit moment zo’n 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Ondernemers spreken hiervoor een betalingsregeling af met de RVO, vragen om uitstel, of betalen het bedrag in één keer terug.

Zo’n 2.000 ondernemers hebben niet gereageerd, zelfs "na 6 tot 8 persoonlijke mails, brieven en telefoontjes", aldus de RVO. "Er is dan ook geen andere mogelijkheid dan de TVL-dossiers van hen over te dragen aan het CJIB."

Na de aanmaning van het CJIB heeft de ondernemer nog twee weken om een betalingsregeling af te spreken. Reageert de ondernemer niet op de aanmaning dan gaat de deurwaarder aan het werk.

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

  446
Gerelateerde artikelen