Rechtbank Gelderland oordeelt dat het totale bedrag van de opgelegde verzuimboetes van € 5.658 disproportioneel is in verhouding tot de ernst van de overtreding. Er is namelijk sprake van slechts één incidentele vergissing. De boetes worden verlaagd tot het totaal van € 3.680.

Belanghebbende, X bv, exploiteert een transportbedrijf met ongeveer 97 eigen vrachtauto's. X bv doet voor deze auto's steeds aangifte voor de belasting zware motorvoertuigen (eurovignet) voor tijdvakken van één jaar. Voor de huurauto's doet zij aangifte voor een korter tijdvak. Voor het aanvragen en verlengen van deze eurovignetten maakt X bv gebruik van een extern bedrijf. Op 18 maart 2014 krijgt de wagenparkbeheerder van X bv via de mail een herinnering dat de eurovignetten van een aantal kentekens verlengd moeten worden. Hij was die dag echter vrij. De mail raakt vervolgens in het ongerede. Aan X bv worden vervolgens 23 BZM-naheffingsaanslagen van € 8 elk opgelegd en 23 verzuimboetes van € 246. In geschil is of dat terecht is. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het totale bedrag van € 5.658 disproportioneel is in verhouding tot de ernst van de overtreding. X bv maakt aannemelijk dat zij middels het uitbesteden van het aanvragen en verlengen van de eurovignetten doorgaans nauwgezet en op tijd aangifte doet. Er is sprake van slechts één incidentele vergissing, waardoor de betreffende boetes zijn opgelegd. X bv heeft voorts binnen een redelijke tijd na het ontvangen van de eerste naheffingsaanslag alsnog eurovignetten aangevraagd. De boetes worden daarom verlaagd tot € 160 (totaal € 3.680). Het beroep van X bv is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet belasting zware motorrijtuigen 13

Editie: 28 juli

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  52
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen