Sinds september 2008 is al van zo'n 8700 ANBI's hun ANBI-status vervallen. De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI's. Dit toezicht ziet op ca. 65.000 instellingen. Bij het risicogericht toezicht kunnen, naast gegevens van de Belastingdienst zelf, onder andere de website van de instelling en bepaalde signalen of aanwijzingen aanleiding vormen om een ANBI te onderzoeken. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen van de leden Bashir en Karabulut (beiden SP) over de ANBI-status van Stichting Rohamaa.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 24 maart 2015, nr. DBG/2015/1243 U  

Over specifieke aspecten van het verlenen van de ANBI-status aan deze stichting doet de staatssecretaris geen mededelingen wegens de wettelijke geheimhoudingsplicht. In algemene zin merkt hij op dat reeds op basis van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt een positieve ANBI-beschikking kan worden afgegeven. In andere gevallen wordt nadere informatie opgevraagd. Met ingang van 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om via internet informatie met betrekking tot haar functioneren bekend te maken. ANBI's die dit weigeren, verliezen hun status. In de wet is omschreven wat als algemeen nuttig doel wordt beschouwd. Dit begrip is neutraal vormgegeven en wordt neutraal getoetst. De Belastingdienst heeft een discretionaire bevoegdheid de ANBI-status in te trekken.

[Nieuwsbron]

Editie: 25 maart

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  84
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen