A-G Kokott concludeert dat een vaste inrichting een inrichting is die gekenmerkt wordt door een voldoende mate van duurzaamheid en een geschikte structuur om de voor eigen behoeften van deze inrichting verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken.

De Poolse vennootschap Welmory sp z.o.o. sluit een samenwerkingsovereenkomst met Welmory Ltd, een Cypriotische vennootschap (WC). Op grond van deze overeenkomst moet WC een website in het Pools beheren, waarop veilingen werden georganiseerd, en moet Welmory op deze website voor eigen rekening producten ter veiling aanbieden en verkopen. Klanten kunnen echter alleen op de producten bieden als ze eerst biedcredits kopen van WC. Welmory ontvangt een vergoeding van WC voor de dienst van de verkoop van de producten en de daarmee samenhangende diensten, zoals advertenties en draagt daar geen btw over af. Volgens Welmory moet WC namelijk, als afnemer van de diensten, de btw betalen op Cyprus, de plaats van haar zetel. Volgens de Poolse belastingdienst zijn de diensten van Welmory in Polen belast, omdat WC in Polen over een vaste inrichting beschikt, waarvoor de diensten zijn verricht. De Poolse rechter heeft een prejudiciële vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-generaal (A-G) Kokott concludeert dat onder een vaste inrichting in de zin van art. 44 tweede volzin EG-richtlijn 2006/112 wordt verstaan een inrichting die gekenmerkt wordt door een voldoende mate van duurzaamheid en een geschikte structuur om de voor eigen behoeften van deze inrichting verrichte diensten te kunnen afnemen en ter plaatse te gebruiken. Vervolgens merkt de A-G op dat eigen personeel en eigen technische middelen hiervoor niet zijn vereist, voor zover de externe middelen ter beschikking staan van de inrichting als waren het haar eigen middelen.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Editie: 19 mei

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie, Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  44
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen