Advocaat-generaal Ettema concludeert, ambtshalve, dat de schadevergoeding niet aan de btw-heffing is onderworpen. Omdat er echter onduidelijkheid heerst, geeft de A-G de Hoge Raad in overweging om het Hof van Justitie EU om een prejudiciële beslissing te vragen.

Belanghebbende, X, is een woningcorporatie. In 2009 sluit X een overeenkomst met gemeente A om op meerdere locaties maatschappelijke gebouwen, onderwijshuisvesting en woningbouw te ontwikkelen. X zal hiertoe grond van A afnemen. In 2013 geeft X te kennen dat zij een deel van de overeenkomst niet gestand wil doen. X en A komen vervolgens overeen dat X een bedrag van € 2,3 mln zal betalen als schadevergoeding voor het niet afnemen van bepaalde gronden. A brengt hierbij € 483.000 aan btw in rekening. X is van mening dat zij recht heeft op teruggaaf van het volledige btw-bedrag, terwijl de inspecteur een pro-rata-aftrek voorstaat. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet alle btw in aftrek kan brengen. Volgens de rechtbank moet de betaling door X namelijk worden aangemerkt als een vergoeding voor het door de gemeente afzien van haar recht op levering van de grond tegen de met X afgesproken prijs. Deze schadevergoeding kan dan geen bestanddeel zijn van de prijs voor de te bouwen woningen, nu die nooit zijn gebouwd. Het gelijk is aan de inspecteur. X gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Ettema concludeert, ambtshalve, dat de schadevergoeding niet aan de btw-heffing is onderworpen. De schadevergoeding is namelijk een vergoeding voor geleden schade. De A-G baseert zich hierbij met name op het Société thermale d'Eugénie-les-Bains-arrest van het Hof van Justitie EU van 18 juli 2007, nr. C-277/05 (V-N 2007/34.25). Aangezien er echter over de uitleg van dit arrest in de literatuur geen communis opinio bestaat, is er volgens de A-G geen sprake van een acte clair of acte eclairé. De A-G geeft de Hoge Raad dan ook in overweging om het Hof van Justitie EU om een prejudiciële beslissing te vragen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Editie: 23 januari

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  37
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen