Rechtbank Gelderland oordeelt dat er sprake is van een winstuitdeling. Partijen moeten in 2009 hebben geweten dat de waarde van de commerciële ruimte hoger was dan €1 mln. De rechtbank stelt de uitdeling vervolgens vast op € 729.000, en vermindert de aanslag.

Belanghebbende, X, en B houden, indirect, aandelen F bv. F bv koopt in 2003 grond. Medio 2007 sluit F bv een overeenkomst met woningstichting I in verband met de verkoop van de grond. Hierbij wordt overeengekomen dat I de grond koopt voor ruim € 2,2 mln, om woningbouw en een commerciële ruimte te realiseren. Verder wordt overeengekomen dat F bv de commerciële ruimte terugkoopt voor € 1 mln. In 2009 tekenen I, als verkoper, en X en B, als kopers, de koopovereenkomst ter zake van de commerciële ruimte. I levert de commerciële ruimte vervolgens op 1 juni 2011 voor ruim € 1 mln. Naar aanleiding van een taxatierapport, waarbij de commerciële ruimte op ruim € 2,2 mln wordt gewaardeerd, legt de inspecteur een IB-navorderingsaanslag 2009 op aan X. Volgens de inspecteur is er namelijk sprake van een uitdeling van bijna € 1,2 mln. X stelt dat er geen sprake is van een uitdeling, omdat het altijd de bedoeling is geweest dat hij en B de commerciële ruimte in privé zouden exploiteren.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er sprake is van een winstuitdeling. Volgens de rechtbank kon F bv namelijk bepalen wie de commerciële ruimte mocht kopen, en dus waar een eventueel met die commerciële ruimte te behalen winst zou neerslaan. Hierbij merkt de rechtbank nog op dat uit de stukken niet duidelijk naar voren komt dat het altijd de bedoeling is geweest dat X en B de commerciële ruimte in privé zouden exploiteren. Volgens de rechtbank heeft F bv het recht om de commerciële ruimte te kopen dan in 2009, bij het tekenen van de koopovereenkomst ter zake van de commerciële ruimte, pas prijsgegeven. Op dat moment moeten partijen volgens de rechtbank hebben geweten dat de waarde van de commerciële ruimte hoger was dan € 1 mln. De rechtbank stelt de uitdeling vervolgens vast op € 729.000, en vermindert de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.12

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  24
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen