De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling tijdelijke aanpassing percentages S&O-afdrachtvermindering 2018 gepubliceerd. Jaarlijks wordt bekeken of de percentages S&O-afdrachtvermindering aangepast moeten worden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling tijdelijke aanpassing percentages S&O-afdrachtvermindering 2018 gepubliceerd. De regeling is tijdelijk en is van kracht van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. De percentages in art. 23 lid 3, lid 4 en lid 7 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) worden gewijzigd. De in de WVA opgenomen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is een gebudgetteerde regeling. Jaarlijks wordt bekeken of de ondersteuningspercentages van art. 23, met het oog op het op de rijksbegroting opgenomen bedrag voor WBSO, aangepast moeten worden. Voor 2018 worden nu die percentages aangepast.

[Nieuwsbron]

Editie: 28 december

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Informatiesoort: VN Vandaag

  18
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen