Voor voordelen uit immateriële activa die onder het overgangsrecht vallen gaat ook het effectief tarief van 7% gelden. Het verschil dat nu bestaat met voordelen uit immateriële activa die onder het regime van de ‘nieuwe' innovatiebox vallen, wordt opgeheven. De Staatssecretaris van Financiën neemt deze maategel op in het wetsvoorstel spoedmaatregelen fiscale eenheid. De maatregel zal terugwerkende kracht hebben tot en met 1 maart 2018.

Met ingang van 1 januari 2017 is de innovatiebox aangepast aan actiepunt 5 van het BEPS-project. Voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht en waarvoor is gekozen voor toepassing van de innovatiebox, geldt tot en met 30 juni 2021 overgangsrecht. Hierdoor blijft de innovatiebox, zoals die gold op 31 december 2016, van toepassing op die immateriële activa.

Het effectieve tarief van de innovatiebox is per 1 januari 2018 verhoogd van 5% naar 7%. Met die wijziging is een onbedoeld verschil in behandeling ontstaan tussen de voordelen uit immateriële activa die onder het regime van de ´oude´ innovatiebox (overgangsrecht) worden belast, en de voordelen uit hoofde van immateriële activa die onder het regime van de ´nieuwe´ innovatiebox worden belast.

Lees ook het thema Innovatiebox.

[Nieuwsbron]

Editie: 26 februari

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  38
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen