Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank ten onrechte nagelaten heeft het beroep inzake de IB/PVV niet-ontvankelijk te verklaren. De inspecteur heeft echter wel terecht aan X een aanslag inkomensafhankelijke premie Zvw opgelegd.

Belanghebbende, X, woont in Nederland en geniet in het jaar 2011 een AOW-uitkering, uitkeringen van een Stichting en van een N.V., en een Italiaans overheidspensioen. X krijgt een aanslag IB/PVV 2011 en een aanslag Zvw 2011. X gaat in beroep omdat zij het niet met de aanslagen eens is. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. X gaat in hoger beroep.

In geschil is of aan X terecht een aanslag inkomensafhankelijke premie Zvw is opgelegd en of de aanslag IB/PVV tot het juiste bedrag is vastgesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank ten onrechte heeft nagelaten het beroep inzake de IB/PVV niet-ontvankelijk te verklaren. Het beroep van X is namelijk te laat ingediend. Voor de Zvw is X ingezetene en daardoor bijdrageplichtig. De inspecteur heeft dus aan X terecht een aanslag inkomensafhankelijke premie Zvw opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Zorgverzekeringswet 43

Zorgverzekeringswet 2

Editie: 7 augustus

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  37
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen