De Minister van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen van 12 maart 2014, nr. BLKB2014/396M (V-N 2014/17.4) gewijzigd. De wijziging betreft enkele noodzakelijke actualisaties.

Met het nieuwe besluit is verduidelijkt dat de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst van overeenkomstige toepassing zijn. Verder is een aantal onderdelen vervallen of vernummerd vanwege de gewijzigde regeling van vrijwillige verbetering. Ook is een paragraaf toegevoegd vanwege de gewijzigde wettelijke regeling van vrijwillige verbetering.

Na vrijwillige verbetering kan tegenwoordig in bepaalde situaties een verzuim- of vergrijpboete worden opgelegd. In dat geval wordt de omstandigheid dat vrijwillig is verbeterd als strafverminderende omstandigheid in aanmerking genomen.

Het gewijzigde besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Bronbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 31 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  314
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen