Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de processtukken van X naar een vast patroon zoekraken en dat hij er desondanks niet toe overgaat om deze aangetekend te verzenden. Zijn vordering van € 15.000 schadevergoeding kan uitsluitend bij de civiele rechter worden ingesteld.

De heer X gaat regelmatig in bezwaar en beroep, waarbij die stukken vaak bij de betreffende instanties zoekraken. Dit gebeurt ook stelselmatig met betrekking tot de IB-aanslag over 2014. Volgens Rechtbank Noord-Holland is het beroep van X wegens het niet tijdig beslissen door de inspecteur op het bezwaar niet-ontvankelijk. Het pas in 2018 ingediende beroep is namelijk onredelijk laat (zie HR 29 november 2013, 13/00281, V-N 2013/60.6). X overlegt vergeefs een kopie van een beroepschrift dat volgens hem al in 2016 zou zijn ingediend. X claimt in hoger beroep onder meer een schadevergoeding van € 15.000.

Hof Amsterdam oordeelt dat de processtukken van X naar een vast patroon zoekraken en dat hij er desondanks niet toe overgaat om deze aangetekend te verzenden. X beschikt niet over ontvangstbevestigingen met juridische bewijskracht. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd. Het beroep van X is ongegrond. De vordering tot schadevergoeding kan daarom uitsluitend bij de civiele rechter worden ingesteld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:73

Algemene wet bestuursrecht 6:12

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 3 augustus

  498
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen