Rechtbank Gelderland oordeelt dat volgens de Leidraad BPM 2006 alle auto’s met een eerdere registratie in het buitenland als gebruikt zijn aan te merken. X bv mag - ook nog in de beroepsfase - andere koerslijsten of taxatierapporten overleggen, mits de gegevens die daarvoor zijn gebruikt zijn te herleiden uit het aangiftedossier.

X bv importeert vier luxe personenauto’s uit Duitsland, die eerder aldaar zijn geregistreerd. Het betreft een Mercedes S500 sedan, een Porsche 911 Targa, een BMW 750i en een Aston Martin DB9. Voor de BPM-aangifte van januari 2009 is primair in geschil of X bv zowel gebruik mag maken van taxaties als van koerslijsten. Volgens X bv mag zij voor elk van de auto's steeds de laagste waarde kiezen. De auto’s zijn volgens haar gebruikt omdat hiertoe in het verleden toezeggingen zijn gedaan (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019, V-N 2019/14.1.5 en V-N 2019/14.1.4).

Rechtbank Gelderland oordeelt dat volgens de Leidraad BPM 2006 (zie V-N 2006/53.23, § 7.5.2) alle auto’s met een eerdere registratie in het buitenland als gebruikt zijn aan te merken. X bv mag - ook nog in de beroepsfase - andere koerslijsten of taxatierapporten overleggen, mits de gegevens die daarvoor zijn gebruikt zijn te herleiden uit het - inmiddels door de Belastingdienst vernietigde - aangiftedossier. De vraag of in het verleden toezeggingen zijn gedaan, kan dus in het midden blijven. Ondanks het vernietigde dossier kan nog steeds van X bv worden verlangd dat zij de relevante gegevens overlegt. Volgens het EU-recht zijn de auto's ook gebruikt, de km-standen variëren namelijk tussen de 3283 en 70.000 en er zijn voldoende gebruikssporen. Voor auto 3 is te weinig BPM betaald, omdat in de gebruikte koerslijst als km-stand 0 is vermeld. Voor auto's 1, 2 en 4 is teveel BPM afgedragen. X bv heeft recht op een teruggaaf van € 12.430. Vanwege het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X bv een immateriële schadevergoeding van € 1500. Het beroep van X bv is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Editie: 11 juli

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Gelderland

Informatiesoort: VN Vandaag

  580
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen