Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij zelfstandig voor eigen rekening en risico werkzaamheden heeft verricht. De werkzaamheden die X heeft verricht, heeft zij verricht voor Q.

Belanghebbende, X, is huisarts. Samen met haar dochter richt zij Coöperatieve Vereniging Huisartsenpraktijk Q op. X verricht medische werkzaamheden, die door Q in rekening worden gebracht, en factureert haar werkzaamheden vervolgens maandelijks bij Q. In haar IB-aangiften claimt X de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur vast dat X geen IB-ondernemer is en dus geen recht heeft op de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. In hoger beroep stelt X dat zij naast haar werkzaamheden voor de coöperatie tevens als zelfstandig beroepsbeoefenaar werkzaam is. Verder is zij ook van mening dat door de coöperatie heen gekeken moet worden omdat zij alle economische risico’s loopt. De oprichting van de coöperatie is een schijnconstructie geweest en de door de coöperatie gedreven onderneming werd feitelijk door X gedreven.

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk dat zij naast haar werkzaamheden voor Q, die voor rekening en risico van Q zijn verricht, ook zelfstandig en voor eigen rekening en risico werkzaamheden heeft verricht. Uit de stukken blijkt namelijk dat de facturen voor een aantal instellingen zijn betaald op het rekeningnummer van Q, wier bankrekeningnummer is vermeld op de facturen. Ook slaagt X er niet in om aannemelijk te maken dat zij ondernemersrisico heeft gelopen. X verricht haar werkzaamheden binnen het kader van Q, een rechtspersoon die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt en op eigen naam en voor eigen rekening en risico optreedt. De huisartsenpraktijk wordt dan voor rekening en risico van Q gedreven. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.4

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  999
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen