Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de hypothecaire schulden van oorsprong verband houden met de aankoop van de echtelijke woning, maar dat bij de verdeling in het kader van de echtscheiding een herbeoordelingsmoment is ontstaan. De vraag is of op dát moment sprake is van kosten ter behoud van het aanmerkelijk belang.

X en zijn echtgenote A gaan in 2011 uit elkaar. In het echtscheidingsconvenant leggen ze vast dat X gedurende 12 jaar € 60.000 per jaar alimentatie aan A is verschuldigd. A krijgt de echtelijke woning toebedeeld met een deel van de hypotheekschuld aan de bank. X krijgt aandelen toebedeeld in bv’s waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Verder neemt hij het overgrote deel van de schulden voor zijn rekening, waaronder de rest van de hypotheekschuld bij de bank en een hypotheekschuld aan een bv, in totaal € 895.000. Door de wijze van verdeling is A overbedeeld voor € 400.000. Als X in zijn aangifte IB 2013 een aftrek van de hypotheekrente van € 34.127 claimt als kosten van reguliere voordelen uit a.b. weigert de inspecteur de aftrek. X gaat in beroep en daarna in hoger beroep.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de hypothecaire schulden van oorsprong verband houden met de aankoop van de echtelijke woning, maar dat bij de verdeling een herbeoordelingsmoment is ontstaan. De vraag is of op dát moment sprake is van kosten ter behoud van het a.b. De keuze van X om extra schulden op zich te nemen houdt geen verband met de wens tot behoud van het a.b. maar met de wens van A om in de voormalige echtelijke woning te kunnen blijven wonen, aldus de rechtbank. Bij een verdeling bij helfte zou X € 400.000 minder aan schulden op zich hebben hoeven nemen. De rechtbank rekent dit verschil evenredig toe aan de wel en niet verhypothekeerde leningen. De rekensom die daarop volgt leidt ertoe dat van de totale rente € 14.575 aftrekbaar is als kosten ter behoud van het a.b.

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de uitspraak van de rechtbank en verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 16 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  375
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen