In het licht van een mogelijke Brexit heeft de Belastingdienst in januari en september 2019 brieven gestuurd om ondernemers te wijzen op de mogelijkheid te verzoeken om een art. 23-vergunning. Met de artikel 23-vergunning mag de ondernemer de btw bij invoer van goederen verleggen naar de eerstvolgende aangifte.

Naar aanleiding van deze brieven heeft de Belastingdienst in 2019 meer dan 16.000 aanvragen ontvangen van ondernemers om de verleggingsregeling bij invoer van goederen te mogen toepassen. Van deze verzoeken zijn ruim 13.000 toegewezen en 675 afgewezen. Over de overige verzoeken worden nog vragen gesteld. De Staatssecretaris van Financiën geeft deze informatie naar aanleiding van een WOB-verzoek. Snel geeft ook een overzicht van de redenen waarom een verzoeken zijn af- en toegewezen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  221
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen