Het na te betalen kindgebondenbudget (KGB) over de periode 2013 tot en met 2019 bedraagt in uitzonderingsgevallen maximaal € 30.000 per gezin. Gemiddeld bedraagt het na te betalen bedrag ongeveer € 1700. Dat meldt Staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer.

Door het niet juist doorvoeren van de verhoging van de inkomensgrens van het KGB voor paren zijn ouders mogelijk al vanaf 2009 KGB misgelopen. Dit KGB wordt vanaf 2013 alsnog toegekend. Het totaal uit te keren bedrag ligt tussen de € 375 en € 445 miljoen. Hier komt nog € 25 miljoen aan te vergoeden rente bij.

Wanneer de gezinssituatie sinds 2013 niet is gewijzigd, kan de Belastingdienst het KGB zelf uitkeren. Is er in de periode 2013 tot en met 2019 sprake van een scheiding, overlijden, emigratie of iets dergelijks dan zal de Belastingdienst nader onderzoek moeten doen. Het KGB komt toe aan de ouder die over de periode dat er recht bestaat op KGB ook de aanvrager van de kinderbijslag is. Die ouder ontvangt de nabetaling KGB.

Toeslagen wordt door de Sociale Verzekeringsbank geïnformeerd over welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag is. Indien er in de periode 2013 tot en met 2019 sprake is bij één of beide ouders van overlijden, verhuizing naar het buitenland of het niet meer hebben van gezag over het kind dan is dit bij de SVB bekend. Indien beide ouders zijn overleden, wordt het na te betalen bedrag uitbetaald aan de erfgenamen.

Om naar de toekomst toe vergelijkbare fouten te voorkomen wordt de vaktechnische inbedding van Toeslagen versterkt.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  438
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen