Rechtbank Den Haag oordeelt dat X cv ondanks de foto's in de taxatierapporten niet aannemelijk maakt dat de auto's meer dan normale gebruiksschade hebben, zodat voor de handelswaarden moet worden aangesloten bij koerslijsten of de forfaitaire tabel.

X cv doet BPM-aangifte voor twee VW's Polo en een VW Passaat. Hiertoe zijn de auto’s getaxeerd op basis van de vraagprijzen van referentie-auto's. Op de gemiddelde vraagprijzen zijn waardecorrectie's van 35% en waardeverminderingen wegens schade toegepast. Voor alle auto’s is het BPM-tarief van 2017 toegepast. Volgens de inspecteur zijn er slechts normale gebruikssporen en corrigeert de handelswaarden op basis van koerslijsten van AutotelexPro. In geschil is de naheffingsaanslag van € 3585. Niet meer in geschil is dat voor één Polo het tarief van een ander jaar moet worden toegepast, zodat de aanslag met € 114 moet worden verlaagd.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X cv ondanks de foto's in de taxatierapporten niet aannemelijk maakt dat de auto's meer dan normale gebruiksschade hebben, zodat voor de handelswaarden moet worden aangesloten bij koerslijsten of de forfaitaire tabel. De aanslag wordt vanwege de tariefkwestie wel tot € 3471 verlaagd. X cv krijgt een proceskostenvergoeding van € 1598 en een immateriële schadevergoeding van € 500 wegens het overschrijden van de redelijke termijn.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 27 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  724
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen