Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat de houder van de spelen op Pokerstars.eu binnen de Europese Unie is gevestigd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

De heer X woont in Nederland en speelt in januari 2015 internetpoker bij Pokerstars.eu. X behaalt een winst van € 8609, waarover kansspelbelasting is nageheven. In geschil is waar de aanbieder van de spelen op Pokerstars.eu is gevestigd. Volgens Rechtbank Gelderland is de aanbieder gevestigd op Malta, dus in de EU. De naheffing kansspelbelasting is dus onterecht. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2019/1889) oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de houder van de spelen op Pokerstars.eu binnen de Europese Unie is gevestigd (zie HR 16 maart 2018, 17/02691, V-N 2018/16.22). Alle spelen van PokerStars worden uiteindelijk gespeeld op computers van de Rational Group op het eiland Man, waarover het hoofdkantoor van deze groep de beschikkingsmacht heeft. De Maltese EU-tak van de Rational Group bepaalt niet de inzetten, prijzen, gebruikersvoorwaarden en dergelijke. De naheffingsaanslag is terecht. Net als in eerste aanleg krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 500 wegens het overschrijden van de redelijke termijn.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de kansspelbelasting 1

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 9 december

Rubriek: Kansspelbelasting

  2448
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen