Het HvJ EU oordeelt dat Portugal Telecom de voorbelasting kan aftrekken. Het HvJ EU stelt daarbij wel voorwaarden.
Portugal Telecom SGPS SA verstrekt technische beheers‑ en managementdiensten voor vennootschappen waarin zij een deelneming aanhoudt. In 2000 neemt Portugal Telecom diensten van consultants af en brengt de kosten in rekening aan haar dochterondernemingen. De prijs is hetzelfde als de prijs waarvoor Portugal Telecom de diensten verkreeg, vermeerderd met btw. Vervolgens brengt ze de in rekening gebrachte btw in aftrek. De Portugese Belastingdienst is van mening dat Portugal Telecom gebruik moet maken van de pro rata-aftrek. Portugal Telecom wil de volledige voorbelasting aftrekken. Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat Portugal Telecom de voorbelasting kan aftrekken. Het HvJ EU stelt daarbij als voorwaarde dat de in een eerder stadium verworven diensten rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met economische handelingen in een later stadium waarvoor recht op aftrek bestaat.

Editie: 7 september

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  75
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen