Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Regeling fosfaatreductieplan 2017: voortslepende rechtszaken

Mr. P.J.G. Goumans. Op 1 januari 2018 is – via een wijziging van de Meststoffenwet – het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Met dat stelsel van fosfaatrechten wordt beoogd de fosfaatproductie door melkvee zodanig te reguleren dat die weer beneden het toegestane fosfaatplafond komt. Dat is weer noodzakelijk om derogatie van de Nitraatrichtlijn (die het mogelijk maakt meer stikstof uit dierlijke mest op de bodem te kunnen brengen dan de richtlijn toestaat) te kunnen behouden. Na he...

30 november 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Visie

Mr. W. Bruil. Zelf heb ik nauwelijks een visie, dus ik heb grote bewondering voor iemand die dat wel heeft. Carola Schouten – onze Minister van Landbouw – moet daarom worden geprezen voor haar visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw’, die zij onlangs presenteerde. Deze visie krijgt vooral kritiek in de teneur: mooi, maar weinig concreet. Een collega schreef dat je alleen buiten de kringloop valt als er voedsel naar de maan wordt g...

30 november 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Belastingplan 2019: weinig nieuws voor boer en tuinder

Mr. S.F.J.J. Schenk RB. Het Belastingplan 2019 is boven alles veel. Maar (met stip) de meeste aandacht kreeg toch wel het voornemen de dividendbelasting af te schaffen. Uiteindelijk moest het kabinet op dit punt bakzeil halen en bleef deze belasting gewoon bestaan. Het hiermee gemoeide (bespaarde zo u wilt) bedrag was inmiddels in gedachten door bijna alle politieke partijen al vele malen uitgegeven. En nu we het daar toch over hebben: kunnen we alsjeblieft ophouden om uitgaven (aan hogere po...

30 november 2018