Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Zonneweides: fiscale en civiele uitdagingen – deel 2

Mr. G.C.A. Dwarshuis, M.R. de Vos en T. Fleer. De laatste tijd is het veel in het (agrarisch) nieuws: de mogelijkheden van de ontwikkeling van zonneweides op landbouwgrond. Het is misschien niet in elke regio aan de orde, maar in ieder geval in Groningen en Drenthe is het een terugkerend onderwerp van gesprek. Ook in eerdere uitgaven van het LTB is er al aandacht aan besteed. In LTB 2017/8 zijn Visscher en Verduijn ingegaan op de fiscale gevolgen. Nu, één jaar later, zijn de eerste zonneweide...

6 maart 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Het ‘wondermiddel’ binnen de landinrichting: de titelzuivering en haar gevolgen

Mr. dr. J.W.A. Rheinfeld. Wanneer men een agrarisch adviseur zou vragen naar zijn of haar eerste associatie met het begrip ‘ruilverkaveling/herverkaveling’, is de kans groot dat de term ‘titelzuivering’ valt. Dit bijzondere fenomeen, dat zich manifesteert in het kader van de akte van herverkaveling (zie art. 82 lid 2 Wet inrichting landelijk gebied, hierna: Wilg) geniet namelijk, als begrip, ruime bekendheid. Dat kan helaas van de kennis over de exacte juridische reikwijdte en gevolgen van de...

6 maart 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Pachtjurisprudentie 11 juli – 31 december 2018

Mr. L.P.J. Mertens. De volgende pachtuitspraken zijn van belang in de pachtjurisprudentie van de tweede helft van 2018. Voor de goede orde vermeld ik dat ik hierna steeds de mening en het oordeel van het Pachthof of de Centrale Grondkamer weergeef. Inus is pachter van ruim 24 hectare landbouwgrond van zijn vader. Vader en moeder zijn respectievelijk in 1993 en 2015 overleden. Wim en Marga, enige broer en zus van pachter, zijn bij moeders testament tot executeurs benoemd. Zij vorderen van Inus...

6 maart 2019