Belangrijkste wet- en regelgeving

Hieronder staan verwijzingen naar de belangrijkste wet- en regelgeving over de box 3-heffing:

  • 01-08-2022 Goedkeuring besluit rechtsherstel box 3 voor buitenlandse bezittingen en schulden (2022-199150)
  • 11-07-2022 Drie scenario’s voor rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3 (2022-0000186479)
  • 30-06-2022 Besluit rechtsherstel box 3 (2022-176296)
  • 11-05-2022 Gevolgen rechtsherstel box 3 voor andere regelingen (2022-0000140109)
  • 28-04-2022 Rechtsherstel box 3-heffing vooralsnog alleen voor bezwaarmakers (2022-0000132649)
  • 15-04-2022 Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per 2025 (geen nummer)
  • 05-04-2022 Geen (dwang)invordering voor voorlopige aanslagen 2022 met box 3-inkomen (2022-0000113395)
  • 04-02-2022 Massaal bezwaarprocedures box 3: ruim 200.000 bezwaarschriften gegrond (2022-0000039238 en 2022-35664)
Alle wet- en regelgeving