Elke dag fiscaal nieuws van relevante websites

De voorgenomen afschaffing van de vastgoed-fbi

Een voorgestelde belastingmaatregel uit het Belastingpakket 2023 is de wijziging van het vennootschaps- en dividendbelastingregime voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi's). Een fbi mag vanaf 2025 niet meer direct in Nederlands vastgoed beleggen. In dit perspectief  leest u over de historie van het fbi-regime en de voorgestelde vastgoedmaatregel.

2 februari 2023

BDO

Fiscaal vriendelijk rijden 2023

Fiscaal vriendelijk rijden in 2023Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto. Rijd je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd.

2 februari 2023

Moore-MTH

Per 1 januari 2023 meldingsplicht voor digitale (verkoop)platforms onder DAC7

Sinds één januari van dit jaar moeten bepaalde platformexploitanten gegevens en inlichtingen over de verkopers op hun platform verzamelen, verifiëren en rapporteren. Lees hier wat deze regels inhouden en welke ondernemers hier mee te maken krijgen. De omvang van de activiteiten die (grensoverschrijdend) via online platformen wordt verricht, groeit enorm.

2 februari 2023

Emerce

Afscherming bezoekadres in Handelsregister voor politieke ambtsdragers

Op dinsdag 31 januari zijn de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kamer van Koophandel (KVK) en de verschillende beroepsverenigingen het Convenant voor afscherming bezoekadressen politieke ambtsdagers in Handelsregister overeengekomen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wethouders en raadsleden en hun partners/huisgenoten met een eigen onderneming hun bezoekadres voortaan eenvoudig afschermen in het Handelsregister.

1 februari 2023

Dutch IT Channel

Omkeringsregel niet van toepassing bij schending informatieplicht

Volgens rechtspraak van de Hoge Raad is voor de toepassing van de omkeringsregel het volgende vereist: Het gaat om een gedraging die in strijd is met een norm die het specifieke gevaar van het ontstaan van de schade moet voorkomen. Degene die een beroep doet op de normschending maakt aannemelijk dat het specifieke gevaar is gebeurd. Er moet een zekere mate van waarschijnlijkheid van causaal verband zijn.

1 februari 2023

Mr. Online

Lage-in­ko­mens­voor­deel

1 februari 2023 Loonbelasting Loonheffingen Personeel Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers in dienst die tussen de 100 en 125% van het minimumloon verdienen. Alle voorwaarden voor het LIV zijn:    De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon). De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.

1 februari 2023

De Jong & Laan Beheer

Auto van de zaak

1 februari 2023 Auto Belastingadvies Personeel Een laadpaal die is geïnstalleerd bij de woning van de werknemer is onbelast als het een auto van de zaak betreft. Het is daarbij niet van belang of de bijtelling van toepassing is. Is deze niet van toepassing omdat de werknemer niet meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, dan is de laadpaal dus eveneens onbelast.

1 februari 2023

De Jong & Laan Beheer

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Op 10 oktober 2022 zijn het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen, het voorstel tot wijziging van de Belastingwetgeving in verband met het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen en het voorstel voor de Invoeringswet modernisering personenvennootschappen aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Deze wetsvoorstellen regelen een nieuw wettelijk kader voor zogenaamde personenvennootschappen.

1 februari 2023

Adviescollege Toetsing en Regeldruk

Een beleggingsinstelling oprichten: waar moet ik aan voldoen?

Het oprichten van een beleggingsinstelling, zoals een beleggingsfonds, is een uitstekende manier om vermogen van investeerders bijeen te brengen en te beleggen op een professionele manier. Een beleggingsinstelling kan namelijk worden gebruikt voor alle soorten investeringen, waaronder obligaties, grondstoffen, private equity of hedge funds en vastgoed.

31 januari 2023

BDO

EU zoekt naar antwoord op Amerikaanse groene subsidies

Staatssteun Deze woensdag presenteert de Europese Commissie, met een nieuw Europees 'Groen Industrieplan', haar antwoord op het ambitieuze Amerikaanse vergroeningsplan. Is de Europese Unie een koploper in de groene economie van de toekomst, of moet ze juist snel een inhaalslag inzetten? Die vraag leidt in Europa dezer dagen tot vertwijfeling, verhitte discussies en allerlei proefballonnetjes.

31 januari 2023

NRC

Zzp'en razend populair om 'vrijheid', maar wat zijn de nadelen?

Steeds meer mensen verkiezen het bestaan als zzp'er boven een baan in loondienst, blijkt uit recente cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel. Vooral jongeren zijn liever eigen baas. Voordelen als vrijheid en flexibiliteit krijgen veel aandacht.

31 januari 2023

BN DeStem

Die 17,5 miljard 'fossiele subsidie' gaat ook naar de kerk, de dieselrijder en paprika-gebruiker

Achtergrond Nederland subsidieert de 'fossiele industrie' met 17,5 miljard euro, stellen klimaatactivisten. Waar komt dat bedrag vandaan, en bij wie komt het terecht? Spoiler: ook kerken behoren tot door de staat ondersteunde grootgebruikers van fossiele energie. En automobilisten met een dieselmotor. Vooropgesteld: 'subsidie' is een verzamelterm voor elke positieve prijsprikkel waarmee de overheid het gedrag van consumenten en bedrijven beïnvloedt.

30 januari 2023

Nederlands Dagblad

Wat zijn de financiële gevolgen als we gaan trouwen?

Mijn vriend en ik hebben al jaren een latrelatie, zijn elkaars erfgenamen via testament  en overwegen vanwege de verschuldigde erfbelasting te gaan trouwen. We hebben beiden een koophuis met daarop nog een hypotheek.

30 januari 2023

PlusOnline

Hoeveel moet de huizenprijs dalen om de hogere hypotheekrente te compenseren? 2 scenario's die huizen betaalbaarder maken

De huizenmarkt koelt af en woningprijzen dalen zelfs sinds een aantal maanden. Dit betekent echter niet automatisch dat koopwoningen betaalbaar zijn geworden, aangezien de hypotheekrente in een jaar tijd fors is gestegen. Ineen eerder artikel ging Business Insider na of een koopwoning voor een stel starters die in Flevoland willen kopen, begin 2023 betaalbaarder is geworden, vergeleken met een jaar geleden.

30 januari 2023

BusinessInsider.nl

Omzet en verloonde uren in specifieke branches

Omzet en verloonde uren in specifieke branches Wissel navigatie 30-1-2023 15:00 Omzetontwikkeling per kwartaal vanaf 2013 van de kappersbranche en de schoonheidsverzorgingsbranche en ontwikkeling van verloonde uren per maand vanaf 2010 van de wasserijen, de kappers en schoonheidsverzorging en de sauna's. Het ministerie van Financiën is onder andere verantwoordelijk voor het fiscale beleid en is in dat verband geïnteresseerd in de effecten van verschillende btw-veranderingen.

30 januari 2023

CBS

Meest gelezen
Actueel op Taxlive