Start Nieuws Uit de Media

Uit de Media

Elke dag fiscaal nieuws van relevante websites.

Column: Oorlog om het beste vestigingsklimaat

Premie Rutte heeft gelijk: een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor Nederland. Maar daarbij moet hij naar andere zaken kijken dan fiscale maatregelen zoals de dividendbelasting, betogen oud-bewindslieden Rick van der Ploeg en Willem Vermeend.Internationaal wordt het vestigingsklimaat wel omschreven als de mate waarin een land, regio of plaats aantrekkelijk is om zich daar als bedrijf of persoon te vestigen.

20 oktober 2018

Telegraaf

Brancheverenigingen teleurgesteld: Autobelasting fors hoger

De auto's worden fors duurder, denken de brancheverenigingen. (Foto: Shutterstock) Staatssecretaris Menno Snel meldde vandaag aan de Tweede Kamer geen reden te zien de bpm-tabel al in 2019 in lijn te brengen met de WLTP en negeert daarmee de wens van de autobranche. Branchevereniging Bovag vindt het jammer en is teleurgesteld dat staatssecretaris Menno Snel  heeft besloten de bpm-tabel niet aan te passen aan de uitkomsten van de WLTP-test.

19 oktober 2018

Automotive Management

Nieuw bedrijfspand in aanbouw; btw of overdrachtsbelasting?

Een belangrijke recente uitspraak van de Hoge Raad voor marktpartijen die vastgoed aan- en verkopen. De Hoge Raad oordeelt dat de levering van een winkelpand in aanbouw, nadat de sloopfase nagenoeg geheel was afgerond en de nieuwbouwfase was aangevangen, mogelijk vrijgesteld is van btw (en belast met overdrachtsbelasting). Feiten in deze zaak Belanghebbende koopt in januari 2007 een oud bedrijfspand.

19 oktober 2018

Baker Tilly Berk

Hoge Raad volgt Europese Hof van Justitie in de per-elementbenadering

Op 19 oktober 2018 heeft de Hoge Raad einduitspraak gedaan in twee belangrijke zaken voor de vennootschapsbelasting waarin de Hoge Raad eerder prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) en waarop hij begin 2018 antwoorden heeft gekregen (zie onze eerdere berichtgeving).

19 oktober 2018

KPMG

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

17 oktober 2018 Belasting Dividendbelasting Vennootschapsbelasting De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een aanpassing in de dga-taks betreft eigenwoningschulden.

19 oktober 2018

De Jong & Laan Beheer

Bouwterrein of niet?

17 oktober 2018 Belasting Bouw Btw Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling. Martin Zwiers E-mail Martin Deel deze pagina Samenloopvrijstelling De samenloopvrijstelling brengt met zich mee dat bij de levering van een bouwterrein geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.

19 oktober 2018

De Jong & Laan Beheer

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

16 oktober 2018 Belasting Pensioen BV Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen? Ron Mulder E-mail Ron Deel deze pagina Doorschuiven is uitstel belastingheffing Bij het doorschuiven van het aanmerkelijk belang, hoeven erfgenamen nog niet af te rekenen over de waarde van het aanmerkelijk belang.

19 oktober 2018

De Jong & Laan Beheer

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het vermogen van de schenker wordt verrijkt vanuit een oogpunt van vrijgevigheid. Vrijgevigheid houdt niet alleen de bewustheid van de bevoordeling in, maar ook de wil tot verrijking van de andere partij.

18 oktober 2018

SCAB Accountants & Adviseurs

Behandelschema Belastingplan 2019

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden ingetrokken. Aan de Tweede Kamer is het verzoek gedaan om de behandeling van het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 aan te houden.

18 oktober 2018

SCAB Accountants & Adviseurs

A-G: Crisisheffing kan niet zijn verschuldigd door niet meer bestaande werkgever

A-G Wattel concludeert dat geen crisisheffing kan worden geheven van een werkgever die op het wettelijke heffingsmoment van de crisisheffing niet meer bestaat. Conclusie Advocaat-Generaal De belanghebbende in deze casus (een bv) is op 15 december 2013 opgehouden te bestaan.

18 oktober 2018

PriceWaterhouseCoopers

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

18 oktober 18 Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. Je beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op. Gebruik vrije ruimte De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de loonsom van jouw bedrijf. Deze ruimte kun je in beginsel vrij besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Denk daarbij aan een kerstpakket of bonus.

18 oktober 2018

MTH

AFM beboet accountantsorganisatie EY voor overtreding onafhankelijkheidsregels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2018 een bestuurlijke boete van €165.000 opgelegd aan Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft in 2015 en 2016 wettelijke controles verricht bij cliënten, terwijl binnen het EY-netwerk tegelijkertijd andere werkzaamheden voor een aantal van die cliënten werd verricht. Een dergelijke samenloop van activiteiten is niet toegestaan en kan een onafhankelijk oordeel van de accountantsorganisatie in de weg staan.

18 oktober 2018

Autoriteit Financiele Markten

HvJ: Aftrek btw op acquisitiekosten mislukte overname

Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) oordeelt dat Ryanair recht op btw-aftrek toekomt voor de verwervingskosten ter zake van de mislukte overname van Aer Lingus omdat Ryanair het voornemen had om na de overname met btw belaste managementdiensten te gaan verrichten aan Aer Lingus.

17 oktober 2018

PriceWaterhouseCoopers

Inspecteur maakt overtollig kasgeld niet aannemelijk

De vraag of een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen dan wel tot het privévermogen behoort, is afhankelijk van de wil van de ondernemer. Op de inspecteur rust daarom de bewijslast om aannemelijk te maken dat liquide middelen duurzaam overtollig zijn.   Een advocaat werkt zelfstandig als ondernemer. In de loop der jaren heeft hij de in de onderneming aanwezige liquide middelen aangehouden op een internetspaarrekening.

17 oktober 2018

Wallast Acc. & Belastingsadv.

Aflossingsvrije hypotheek: Nood tot zorgen?

Met de nieuwe TV-campagne 'Aflossingsblij' trachten de Nederlandse banken mensen aan te zetten tot het aflossen van hun aflossingsvrije hypotheek. Volgens een recent onderzoek van online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl naar bijna 100.000 dossiers, komt 1 op de 6 huishoudens met een dergelijke hypotheek in de problemen aan het einde van de looptijd. Meer dan 420.000 huishoudens hebben op dat moment te weinig inkomen om een nieuwe hypotheek af te sluiten die even hoog is als hun huidige hypotheek.

17 oktober 2018

Vastgoed Journaal

Meest gelezen
Actueel op Taxlive