Elke dag fiscaal nieuws van relevante websites.

Kabinet blijft bij nieuwe bpm-regel, auto's duurder in 2021

Vanaf 2021 worden auto's duurder. Daarvoor waarschuwt branchevereniging Bovag. Dat komt omdat vanaf dan ook btw over de bpm betaald moet worden. De meerprijs kan daardoor al snel oplopen met meer dan duizend euro. Toch wil de staatssecretaris de nieuwe berekening niet aanpassen. De fiscus wil een simpelere manier van bpm berekenen.

18 september 2020

RTL Nieuws

Renteaftrek bij een lening van verbonden personen

18 september 2020 Renteaftrek Prinsjesdag Als een vennootschap een lening ontvangt van een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een aandeelhouder), is de verschuldigde rente hierop onder omstandigheden niet aftrekbaar. Dergelijke schulden waarvan de rente niet aftrekbaar is, heten 'kwalificerende schulden'. Op Prinsjesdag zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot deze renteaftrekbeperking.

18 september 2020

De Jong & Laan Beheer

De BIK, het cynische afscheidscadeau voor Hans de Boer

16 minuten geleden Stelt u zich voor: u bent de baas van een groot bedrijf en uw financieel-directeur stelt voor om over een paar maanden te starten met het uitgeven van 2 miljard euro. Zonder een uitgewerkt businessplan hoe dit bedrijfsvermogen gespendeerd gaat worden en wat het uw onderneming precies zal opleveren.  U zou waarschijnlijk denken dat uw CFO het niet helemaal op een rijtje heeft. U zou achterdochtig worden en twijfelen of er op de achtergrond privébelangen spelen.

18 september 2020

RTL Nieuws

Dijkhoff: investeringskorting van de baan? Dan winsttaks omlaag

Als de investeringskorting voor bedrijven van de baan gaat, moet de hierdoor misgelopen 2 miljard euro op een andere manier naar het bedrijfsleven, vindt de VVD. Bijvoorbeeld door het hoge winstbelastingtarief alsnog te verlagen, suggereert VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het debat over de begroting van het kabinet. In dat debat was veel te doen om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), waardoor bedrijven een deel van gedane investeringen kunnen aftrekken van de loonheffing.

17 september 2020

Reformatorisch Dagblad

Maatregelen voor ondernemers - Prinsjesdag 2020

Het kabinet verkleint het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek gaat in stappen nog verder omlaag. De arbeidskorting gaat daarom omhoog. Het voordeel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, dat de Hoge Raad aan ondernemers gaf voor investeringen in een firma, wordt gerepareerd. Wel mag de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (weer) per onderneming worden berekend. Voor bepaalde coronamaatregelen gaat een belastingvrijstelling gelden.

17 september 2020

Alfa

Prinsjesdag 2020: wijzigingen voor de loonheffingen

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. In dit memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen. De voorstellen hebben een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021, tenzij expliciet een andere datum wordt vermeld. Verder besteden wij aandacht aan enkele wijzigingen die reeds zijn aangenomen. Per 1 januari 2021 wordt het tarief van de eerste schijf met 0,25% verlaagd.

17 september 2020

KPMG

Schilder multinational niet af als bedreiging

Multinationals betalen niet weinig maar veel belasting, creëren werk en innoveren. Tijd voor herwaardering, vinden Martijn van Winkelhof en Hans van den Hurk. Als eerste prominente politicus nam Sigrid Kaag (D66) twee weken geleden stelling tegen "de obsessie waarmee multinationals in dit tijdsgewricht bijna als een bedreiging worden afgeschilderd". Zij toonde daarmee niet alleen moed maar ook kennis van zaken.

17 september 2020

NRC

Kabinet in het nauw met investeringskorting voor bedrijven

De belastingkorting voor bedrijven die investeren is in gevaar. Het kabinet weet (nog) niet hoeveel banen de maatregel oplevert, zegt premier Mark Rutte donderdag in het Kamerdebat over Prinsjesdag. De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA dreigen zich tegen deze regeling te keren. Zij willen...

17 september 2020

Trouw

Overdrachtsbelasting: van verhuisboete naar beleggersboete

Het Belastingplan 2021 stelt aanpassingen in het tarief van de overdrachtsbelasting voor. Het gaat met name om het tarief bij de overdracht van woningen, in de volksmond de verhuisboete. Het wetsvoorstel beoogt een differentiatie in de overdrachtsbelasting aan te brengen naar het gebruik van de woning. Ook wordt een vrijstelling voor starters voorgesteld.Die vrijstelling gaat per 1 januari 2021 in en is eenmalig. Ze geldt voor verkrijgers die meerderjarig zijn maar jonger dan 35 jaar.

17 september 2020

Reformatorisch Dagblad

Wijzigingen van de BPM

17 september 2020 Auto Belasting Prinsjesdag Welke wijzigingen van de BPM zijn er op Prinsjesdag naar voren gekomen? Het belastbaar feit BPM is vervroegd naar het moment van inschrijving en onder andere de CO2-grenzen en de schijftarieven zijn aangescherpt. Wat betekent dit voor u? Belastbaar feit BPM naar moment van inschrijving Het belangrijkste belastbare feit voor de belastingen van personenauto's en motorrijwielen (BPM) is de registratie van een motorrijtuig in het kentekenregister.

17 september 2020

De Jong & Laan Beheer

Sparen en beleggen in box 3

17 september 2020 Box 3 Prinsjesdag sparen Om de kleinere spaarders en beleggers tegemoet te komen wordt in het wetsvoorstel 'Wet aanpassing box 3' voorgesteld om de vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen. Drie schrijven De systematiek voor het bepalen van het rendement verandert in 2021 niet. Er blijven dus drie schijven aan de hand waarvan de verschuldigde belasting wordt berekend. Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt wel verhoogd van €30.846 in 2020 naar €50.000 in 2021.

17 september 2020

De Jong & Laan Beheer

Levensloopregeling: hij eindigt nu écht

17 september 2020 Levensloopregeling Prinsjesdag De levensloopregeling komt nu echt tot zijn einde. Welke gevolgen heeft dit voor u? Gebruik gemaakt van het overgangsrecht? Tot 2012 hadden werknemers de mogelijkheid om te sparen voor een levensloopuitkering. Bij de afschaffing van de levensloopregeling is bepaald dat werknemers met een levensloopaanspraak van meer dan €3.000 (op 31 december 2011) gebruik kunnen maken van overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021.

17 september 2020

De Jong & Laan Beheer

Rutte verdedigt investeringskorting tegenover kritische oppositie

Het linkse blok van GroenLinks, SP en de PvdA reageerde op de eerste dag van het marathondebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar al verontwaardigd dat er geen onderbouwing voor de maatregel ligt. Volgens de partijen lijkt de korting verdacht veel op omstreden maatregelen waar het kabinet eerder van af zag: het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de winstbelasting. Bovendien zijn zij bang dat er veel misbruik wordt gemaakt van de regeling.

17 september 2020

Nederlands Dagblad

Wijzigingen in overdrachtsbelasting

17 september 2020 Belasting Prinsjesdag Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat starters die een huis kopen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Voor verhuurde woningen en niet-woningen is daarentegen een verhoging van de overdrachtsbelasting.

17 september 2020

De Jong & Laan Beheer

Wijzigingen eigen woning

17 september 2020 Belasting Prinsjesdag Onroerend goed en de eigen woning zijn zo'n beetje vaste thema's in de belastingplannen. Dit jaar is geen uitzondering. De versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek gaat gestaag door en de wijzigingen in de overdrachtsbelasting zullen naar verwachting veel impact hebben. Starters (tot 35 jaar) worden namelijk volledig vrijgesteld en de koop door beleggers wordt juist meer belast.

17 september 2020

De Jong & Laan Beheer

Meest gelezen
Actueel op Taxlive