VN Vandaag

Exploitant afvalwaterzuiveringsinstallaties niet belastingplichtig voor VPB

VN Vandaag

Internetconsultatie Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

VN Vandaag

Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank op goede gronden heeft beslist dat de vergunning om als beperkt fiscaal vertegenwoordiger op te mogen treden en de artikel 23-vergunning terecht zijn ingetrokken.

19 april 2024 11

A-G Koopman is van mening dat het nationale procesrecht voldoende mogelijkheden biedt om op een proportionele wijze de eventuele schade aan de verdedigingsbelangen van X bv te repareren.

19 april 2024 12

Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Dit conceptwetsvoorstel vormt het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (V-N 2024/4.3.3). Belangstellenden kunnen tot en met 19 mei 2024 reageren op de internetconsultatie.

19 april 2024 24

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het begrip ‘niet te voorziene omstandigheden’ in de zin van art. 7 lid 4 Richtlijn 2008/118/EG ziet op abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die zich hebben voorgedaan buiten toedoen van degene die zich erop beroept.

19 april 2024 23

De Hoge Raad oordeelt dat een beslissing van de inspecteur op een verzoek van X om aanpassing van de aanslagen na herziening van de WOZ-waarde een beschikking op aanvraag is die valt onder de dwangsomregeling. De Hoge Raad acht het in het kader van de dwangsomregeling echter niet mogelijk om de inspecteur direct in gebreke te stellen zoals X heeft gedaan.

19 april 2024 215

De Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank bij haar beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep geen rekening heeft gehouden met het soepelere beoordelingskader voor de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen.

19 april 2024 189

Nieuwsbrief
Gratis nieuwsbrief

Elke dag het actuele fiscale nieuws van TaxLive in uw mailbox en op vrijdag de special Hoge Raad.

Neem nu een gratis abonnement!
Laatste Nieuws

ABN Amro krijgt een miljardenclaim voor de kiezen vanwege de te hoge rentes die zij heeft berekend over de kredieten van zakelijke klanten. Stichting Massaschade en Consument gaat namens 200.000 ondernemers hun te veel betaalde rente terugeisen.

19 april 2024 35

Title

De Tweede Kamer wil een aangepast plan van demissionair staatssecretaris Van Rij voor de nieuwe box 3-heffing. Donderdag zei Van Rij tijdens het Kamerdebat van de commissie Financiën dat hij hoopte nog steeds het wetsvoorstel uiterlijk 25 juni in de ministerraad vast te stellen en naar de Raad van State te sturen. Tussentijds wil Van Rij een nieuw debat met de Tweede Kamer over de aanpassingen waarna na de zomer kan worden gestart met de behandeling om invoering per 2027 te halen. 

19 april 2024 111

Title

Overheden moeten bij het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden altijd het algemeen belang dienen. Daarbij moeten ze ook de grenzen van de beperking van grondrechten respecteren. Zo niet, dan verandert de overheid in een 'algocratie', een bestuur gebaseerd op algoritmes en data, waarschuwt de Raad van State in zijn donderdag verschenen jaarverslag.

18 april 2024 139

Title

Opinie

Meest Gelezen
VN Vandaag
Vergunning beperkt fiscaal vertegenwoordiger en artikel 23-vergunning terecht ingetrokken
Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank op goede gronden heeft beslist dat de vergunning om als beperkt fiscaal vertegenwoordiger op te mogen treden en de artikel 23-vergunning terecht zijn ingetrokken.
19 april 2024 11
VN Vandaag

BPM-naheffing blijft volgens A-G in stand ondanks eerdere schending EU-verdedigingsbeginsel

A-G Koopman is van mening dat het nationale procesrecht voldoende mogelijkheden biedt om op een proportionele wijze de eventuele schade aan de verdedigingsbelangen van X bv te repareren.

19 april 2024 12
VN Vandaag

Internetconsultatie Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Dit conceptwetsvoorstel vormt het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (V-N 2024/4.3.3). Belangstellenden kunnen tot en met 19 mei 2024 reageren op de internetconsultatie.

19 april 2024 24
Agenda
Promotie mr. M.J. (Max) Velthoven: The general anti-abuse rule of article 6 of the EU Anti-Tax Avoidance Directive
Promotie mr. M.J. (Max) Velthoven: The general anti-abuse rule of article 6 of the EU Anti-Tax Avoidance Directive
1 juli 2024
Afscheidsrede prof. mr. G.T.K. Meussen: De menselijke maat in het belastingrecht
Afscheidsrede prof. mr. G.T.K. Meussen: De menselijke maat in het belastingrecht
20 juni 2024
Interviews
Nieuws

Werken op het snijvlak van fiscaliteit en gedragswetenschappen: 'een goede adviseur luistert ook naar wat er niet wordt gezegd’

Het advieswerk past goed bij Ilona van den Eijnde, omdat ze creatief is, graag puzzels oplost en een brede belangstelling heeft. "Je moet snappen wat er gebeurt als er een boot dwars komt te liggen in het Suezkanaal of als er een pandemie uitbreekt. Als adviseur krijg je te maken met zaken die niet specifiek met fiscaal recht te maken hebben."

9 april 2024 1032
Nieuws

Fiscalist en agrokenner Robin Nijhuis: ‘Agro-dossiers verdienen meer aandacht!’

Wat het mooie is aan mijn vak? Agro-fiscalist Robin Nijhuis aarzelt geen moment en wijst op het persoonlijke in zijn branche. “Je zit direct met de ondernemer aan tafel en niet met een of andere manager in een hoge kantoortoren. En je praat over veel geld en een groot vermogen waar fiscaal iets mee moet gebeuren, vooral bij een bedrijfsopvolging, bedrijfsverplaatsing of staking van de onderneming.” In een podcast gaat Nijhuis in gesprek met directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs Sylvester Schenk over de fiscale uitdagingen in de ‘agro business’. Niet alleen de grote (agrofiscale) dossiers komen langs maar ook zo iets exotisch als ‘vruchtwisseling’.

14 maart 2024 1015
Nieuws

‘Het douanerecht is een klein wereldje maar wel breed en concreet’

Bij toeval rolde Martijn Schippers in het douanerecht, maar sinds hij zich dit eigen heeft gemaakt, wil hij niets anders meer. Het is breed en concreet. Ook de combinatie van wetenschap en praktijk bevalt hem goed. "Met de dynamiek van EY en de diepgang van de universiteit heb ik 'the best of both worlds'.”

15 februari 2024 1126