VN Vandaag

Omslagstelsel voor pensioenverplichtingen in eigen beheer niet langer geoorloofd

VN Vandaag

Rechtbank accepteert afwaardering van € 145.000 voor aan aandeelhouders verstrekte leningen

VN Vandaag

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de rechtbank het premature bezwaar van X ten onrechte ambtshalve alsnog niet-ontvankelijk heeft verklaard.

23 februari 2024 68

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelt ambtshalve dat TCA cv misbruik maakt van de Wob, zodat geen recht bestaat op vergoeding van immateriële schade wegens het overschrijding van de redelijke termijn.

23 februari 2024 31

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv zakelijke leningen ter hoogte van € 145.391 kan afwaarderen ten laste van de winst. Dit betreft een bedrag van € 30.400, dat al in de tussenuitspraak als aftrekbaar is aangemerkt, en € 114.991 conform het door X bv verstrekte overzicht.

23 februari 2024 67

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing naar aanleiding van het ter zitting bereikte compromis dat het beroep op het vertrouwensbeginsel voor het jaar 2014 niet slaagt. Voor de jaren 2015 en 2016 zegt de inspecteur toe dat hij de inkomsten van X zal aanmerken als WUO.

23 februari 2024 56

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat slechts sprake is van een v.i. voor de BTW wanneer deze de plaats van het in een andere lidstaat gelegen hoofdkantoor inneemt. Een overeenkomst met een dienstverrichter kan alleen tot het ontstaan van een v.i. leiden als deze overeenkomst niet uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van diensten voor de bewerking van goederen van de afnemer.

23 februari 2024 42

De Hoge Raad komt terug van zijn arrest van 29 januari 1969: het omslagstelsel voor pensioenverplichtingen in eigen beheer is niet langer geoorloofd. Bij het omslagstelsel komen namelijk aangegane, juridisch afdwingbare verplichtingen tot het doen van pensioenbetalingen niet als kosten tot uitdrukking in de jaarlijkse winstbepalende balans.

23 februari 2024 1078

Nieuwsbrief
Gratis nieuwsbrief

Elke dag het actuele fiscale nieuws van TaxLive in uw mailbox en op vrijdag de special Hoge Raad.

Neem nu een gratis abonnement!
Laatste Nieuws

Bijna 10 miljard euro aan verdachte transacties stroomt via risicovolle adressen, zien autoriteiten volgens Het Financieele Dagblad. Bedrijfsverzamelpanden en 'virtuele kantoren' zijn een makkelijke 'dekmantel' voor criminele activiteiten zoals malafide webshops, drugshandelaars en coronasteunfraudeurs.

23 februari 2024 53

Title

Rechtbank Den Haag oordeelt dat eiser geen recht heeft op aftrek van lijfrentestortingen omdat er geen stortingen zijn gedaan. Het tijdstip van de lijfrentestorting blijkt in deze zaak van groot belang.

23 februari 2024 77

Title

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat een conserverende aanslag weliswaar kan worden vastgesteld per inkomensbestanddeel, maar dat aan het deel dat ziet op de in eigen beheer gehouden ODV geen zwaardere voorwaarden mogen worden verbonden.

23 februari 2024 28

Title

Opinie

Meest Gelezen
Nieuws

Veel verdachte transacties via Nederlandse bedrijfsverzamelpanden en virtuele kantoren

Bijna 10 miljard euro aan verdachte transacties stroomt via risicovolle adressen, zien autoriteiten volgens Het Financieele Dagblad. Bedrijfsverzamelpanden en 'virtuele kantoren' zijn een makkelijke 'dekmantel' voor criminele activiteiten zoals malafide webshops, drugshandelaars en coronasteunfraudeurs.

23 februari 2024 53
Nieuws

Tijdstip lijfrentestorting cruciaal voor aftrekbaarheid

Rechtbank Den Haag oordeelt dat eiser geen recht heeft op aftrek van lijfrentestortingen omdat er geen stortingen zijn gedaan. Het tijdstip van de lijfrentestorting blijkt in deze zaak van groot belang.

23 februari 2024 77
Nieuws

Geen zekerheidstelling bij conserverende aanslag voor ODV

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat een conserverende aanslag weliswaar kan worden vastgesteld per inkomensbestanddeel, maar dat aan het deel dat ziet op de in eigen beheer gehouden ODV geen zwaardere voorwaarden mogen worden verbonden.

23 februari 2024 28
Agenda
Promotie mr. W.W. (Wessel) Geursen: Mapping the Territorial Scope of EU Law
Promotie mr. W.W. (Wessel) Geursen: Mapping the Territorial Scope of EU Law
19 april 2024
Promotie Arjan Heidekamp: Bewijsrecht in fiscale bestuurlijke boetezaken
Promotie Arjan Heidekamp: Bewijsrecht in fiscale bestuurlijke boetezaken
21 maart 2024
Afscheidsrede prof. dr. Peter Essers: Belastinghervormingen tussen Frustratie en Fascinatie
Afscheidsrede prof. dr. Peter Essers: Belastinghervormingen tussen Frustratie en Fascinatie
15 maart 2024
Promotie Frederik Heitmüller: Combatting tax avoidance
Promotie Frederik Heitmüller: Combatting tax avoidance
12 maart 2024
Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap
Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap
29 februari 2024
Interviews
Nieuws

‘Het douanerecht is een klein wereldje maar wel breed en concreet’

Bij toeval rolde Martijn Schippers in het douanerecht, maar sinds hij zich dit eigen heeft gemaakt, wil hij niets anders meer. Het is breed en concreet. Ook de combinatie van wetenschap en praktijk bevalt hem goed. "Met de dynamiek van EY en de diepgang van de universiteit heb ik 'the best of both worlds'.”

15 februari 2024 811
Nieuws

Genomineerde Stevensprijs 2023 Jeroen Versluis: 'snelheid maatregelen belastingontwijking leidt vaak tot overkill en rechtsonzekerheid'

Op vrijdag 9 februari 2024 vindt voor de negende keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2023 zijn Vincent Meijerman, Tirza Cramwinckel en Jeroen Versluis. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

25 januari 2024 245
Nieuws

Genomineerde Stevensprijs 2023 Tirza Cramwinckel: 'ik ben geboeid door het contrast tussen de juridische en ‘gewone’ werkelijkheid'

Op vrijdag 9 februari 2024 vindt voor de negende keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2023 zijn Vincent Meijerman, Tirza Cramwinckel en Jeroen Versluis. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

24 januari 2024 515