Uitvergroot

Nieuw OB-systeem

Nieuws

Financieel adviseur krijgt forse boete voor promoten illegale vermogensbeheerder

VN Vandaag

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de (volledige) aftrek van dieetkosten tot een bedrag van € 3.900 terecht heeft geweigerd, omdat de dieetkosten in verband met sacharase isomaltase deficiëntie niet aannemelijk zijn gemaakt.

12 juni 2024 17

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het recht op LKV oudere werknemers blijft bestaan voor werknemers die zijn overgegaan van de eenmanszaak naar X. De rechtbank sluit daarbij direct aan bij HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:746, V-N 2024/26.8.

12 juni 2024 31

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belastingrente in rekening kan worden gebracht, ondanks dat de in het buitenland wonende X niet is uitgenodigd tot het doen van de aangiften.

12 juni 2024 40

AOW’ers hebben geen nadeel van het niet meer overdraagbaar zijn van de algemene heffingskorting. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in reactie op vragen van het Kamerlid Stoffer (SGP) over het NRC-artikel “Belastingstelsel kost eenverdiendersgezin straks ook deel AOW”.

12 juni 2024 79

De Stichting Gelijkwaardig Herstel is mede opgezet door de gedupeerden van de toeslagenaffaire en beoogt een snellere afhandeling van de schade. De aanpak van de stichting leidt tot een hoge oudertevredenheid waardoor het kabinet de wens heeft om deze schaderoute te formaliseren en op te schalen.

12 juni 2024 62

Per 1 januari 2023 is een btw-nultarief ingevoerd op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Sinds de inwerkingtreding van het nultarief is het aantal aanmeldingen van zonnepaneelhouders in de KOR drastisch afgenomen.

12 juni 2024 24

Nieuwsbrief
Gratis nieuwsbrief

Elke dag het actuele fiscale nieuws van TaxLive in uw mailbox en op vrijdag de special Hoge Raad.

Neem nu een gratis abonnement!
Laatste Nieuws

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482) op 11 juni 2024 aangenomen. Het wetsvoorstel regelt in boek 3 Burgerlijk Wetboek de opheffing van het verpandingsverbod. Verpandingsverboden zetten een rem op de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf, omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken. Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.

12 juni 2024 49

Title

De regels voor kinderarbeid worden gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Door de wijzigingen krijgen kinderen meer mogelijkheden voor een bijbaantje en vakantiewerk. De voorwaarden voor werken in de horeca worden juist aangescherpt. Belangstellenden kunnen tot en met 10 juli 2024 reageren op de internetconsultatie.

12 juni 2024 16

Title

Vanaf vrijdag 14 juni 2024 17.00 uur tot maandag 17 juni 2024 11.00 uur is het niet mogelijk om aangifte BPM te doen. Dat meldt de Belastingdienst.

12 juni 2024 31

Title

Opinie

Meest Gelezen
VN Vandaag
Extra kosten dieet vanwege sacharase isomaltase deficiëntie niet aannemelijk gemaakt
Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de (volledige) aftrek van dieetkosten tot een bedrag van € 3.900 terecht heeft geweigerd, omdat de dieetkosten in verband met sacharase isomaltase deficiëntie niet aannemelijk zijn gemaakt.
12 juni 2024 17
VN Vandaag

Voortzetting loonkostenvoordeel oudere werknemer bij overgang van onderneming

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het recht op LKV oudere werknemers blijft bestaan voor werknemers die zijn overgegaan van de eenmanszaak naar X. De rechtbank sluit daarbij direct aan bij HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:746, V-N 2024/26.8.

12 juni 2024 31
VN Vandaag

Ook belastingrente zonder uitnodiging tot het doen van aangifte

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belastingrente in rekening kan worden gebracht, ondanks dat de in het buitenland wonende X niet is uitgenodigd tot het doen van de aangiften.

12 juni 2024 40
Agenda
Promotie mr. M.J. (Max) Velthoven: The general anti-abuse rule of article 6 of the EU Anti-Tax Avoidance Directive
Promotie mr. M.J. (Max) Velthoven: The general anti-abuse rule of article 6 of the EU Anti-Tax Avoidance Directive
1 juli 2024
Promotie drs. A.T.H. van der Linden: De verdeling van de marginale en gemiddelde inkomstenbelasting- en toeslagendruk
Promotie drs. A.T.H. van der Linden: De verdeling van de marginale en gemiddelde inkomstenbelasting- en toeslagendruk
21 juni 2024
Afscheidsrede prof. mr. G.T.K. Meussen: De menselijke maat in het belastingrecht
Afscheidsrede prof. mr. G.T.K. Meussen: De menselijke maat in het belastingrecht
20 juni 2024
Algemene ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap juni 2024
Algemene ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap juni 2024
18 juni 2024
Interviews
Nieuws

‘De MFAS-gebruiker gaat de vruchten plukken van de innovaties bij Wolters Kluwer’

In oktober vorig jaar kwam het nieuws naar buiten: informatie- en softwareleverancier Wolters Kluwer Benelux neemt MFAS over, het gerenommeerde fiscale adviessysteem. Oprichters Henry Meijer en echtgenote Trudie Hoffman zeggen hun bedrijf te hebben verkocht met het oog op de continuïteit. “Een goede keuze om het bij ons onder te brengen”, zo stellen Wolters Kluwer-medewerkers Ilona Benjamins en Lieve Meyers. Volgens de twee informatiespecialisten moet de integratie van MFAS in het productportfolio van Wolters Kluwer nog dit jaar zijn afgerond en liggen er grootse plannen op de plank om de gebruiker van praktische content en software in de toekomst nog beter te bedienen.

3 mei 2024 1469
Nieuws

Werken op het snijvlak van fiscaliteit en gedragswetenschappen: 'een goede adviseur luistert ook naar wat er niet wordt gezegd’

Het advieswerk past goed bij Ilona van den Eijnde, omdat ze creatief is, graag puzzels oplost en een brede belangstelling heeft. "Je moet snappen wat er gebeurt als er een boot dwars komt te liggen in het Suezkanaal of als er een pandemie uitbreekt. Als adviseur krijg je te maken met zaken die niet specifiek met fiscaal recht te maken hebben."

9 april 2024 1226
Nieuws

Fiscalist en agrokenner Robin Nijhuis: ‘Agro-dossiers verdienen meer aandacht!’

Wat het mooie is aan mijn vak? Agro-fiscalist Robin Nijhuis aarzelt geen moment en wijst op het persoonlijke in zijn branche. “Je zit direct met de ondernemer aan tafel en niet met een of andere manager in een hoge kantoortoren. En je praat over veel geld en een groot vermogen waar fiscaal iets mee moet gebeuren, vooral bij een bedrijfsopvolging, bedrijfsverplaatsing of staking van de onderneming.” In een podcast gaat Nijhuis in gesprek met directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs Sylvester Schenk over de fiscale uitdagingen in de ‘agro business’. Niet alleen de grote (agrofiscale) dossiers komen langs maar ook zo iets exotisch als ‘vruchtwisseling’.

14 maart 2024 1194