Start Columnisten Nuyens, Anneke

Anneke Nuyens

Anneke Nuyens is al ruim 15 jaar als fiscaal advocaat werkzaam. Vanaf 1 januari 2015 is zij verbonden aan De Bont Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het voeren van fiscale (straf)procedures. Voorts heeft zij ruime ervaring in het bijstaan van belastingplichtigen in inkeerprocedures en fiscale cassatieprocedures. Naast haar advocatenpraktijk is zij verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University alwaar zijn diverse mastervakken doceert. Voorts geeft zij regelmatig lezingen voor de belastingadviespraktijk.

Columns & Opinies

Nieuw protocol AAFD: Actieve of passieve medewerking van belastingadviseur aan fraude!?

Begin jaren '90 hebben het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst gezamenlijk richtlijnen uitgevaardigd aan de hand waarvan in geval van fraude een keuze diende te worden gemaakt voor fiscale beboeting dan wel strafrechtelijke vervolging. Deze ATV-richtlijnen zijn in 2011 vervangen door de...

30 juni 2015 Anneke Nuyens
Belastingdienst verstrekt lijst met inkeerders aan AFM

Tot 2010 bestond voor een ‘zwartspaarder' de mogelijkheid fiscaal niet verantwoord vermogen straffeloos op te biechten bij de Belastingdienst. Sedertdien is de inkeerregeling versoberd, in die zin dat een vrijwillige verbetering wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid. Indien thans...

19 juni 2015 Anneke Nuyens
Goochelen met boetepercentages bij inkeer!

Op 2 september jl. is het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst' bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt onder meer de navorderingstermijn in situaties waarin een belastingplichtige te kwader trouw is, verlengd van vijf naar twaalf jaren. Over de...

3 september 2013 Anneke Nuyens
Onbeperkte navorderingstermijn in de erfbelasting, kan dat zomaar?!

Met ingang van 1 januari 2012 is in de Successiewet 1956 (hierna: Sw) de bepaling omtrent de navorderingstermijn voor erfbelasting gewijzigd. Het nieuwe artikel 66, lid 3 Sw bepaalt nu dat de navorderingsbevoegdheid ten aanzien van erfbelasting over buitenlands vermogen niet vervalt.

19 februari 2013 Anneke Nuyens
Navorderingstermijn voor binnenlandse tegoeden óók 12 jaar?!

De strijd van de overheid tegen "kwaadwillende" belastingplichtigen zet zich voort. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft recent een nieuw wetsvoorstel aangekondigd, waarbij de bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen over binnenlandse tegoeden sterk wordt verruimd: van 5 naar 12...

17 september 2012 Anneke Nuyens