Start Columnisten Jansen, Diana

Diana Jansen

Diana Jansen studeerde fiscaal recht in Maastricht. Hierna heeft zij gewerkt als belastingadviseur en als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Arnhem en de Rechtbank Haarlem. Nu is zij advocaat-belastingkundige bij Flexadvocaten in Amsterdam met fiscale procesvoering/formeel belastingrecht als specialisme. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van fiscaal procesrecht.

Daarnaast is zij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Columns & Opinies

De Informatiebeschikking: Wat hebt u eraan?

Vanaf 1 juli 2011 kennen we de informatiebeschikking. Bij informatiebeschikking stelt de inspecteur vast dat een of meer van de in artikel 52a AWR vermelde verplichtingen niet is nageleefd. De belastingplichtige kan vervolgens aan de belastingrechter voorleggen of de inspecteur terecht een...

17 november 2016 Diana Jansen
Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst: Nu wordt het echt eenvoudig!

Onlangs is het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst' aan de Tweede Kamer aangeboden. De wijze van de heffing van de inkomstenbelasting wordt als het voorstel in deze vorm wordt aangenomen ingrijpend gewijzigd. Als we de titel van het voorstel moeten geloven wordt de...

14 oktober 2013 Diana Jansen
Aanslag te laag? Dat is opzet!!

Als de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur onder bepaalde voorwaarden tot navordering overgaan. De inspecteur kan onder meer navorderen als de belastingplichtige te kwade trouw is.

17 juni 2013 Diana Jansen
Sneller meer zekerheid voor belastingplichtigen

Onder deze titel werd afgelopen vrijdag 8 maart 2013 aangekondigd dat de Ministerraad akkoord is met het indienen van het wetsvoorstel van staatssecretaris van Financiën op grond waarvan belastingplichtigen eerder zekerheid over de hoogte van hun belastingschuld zullen moeten krijgen.

11 maart 2013 Diana Jansen
Graag toevoegen aan het dossier: Het hoofd van de ontvanger

U zult zich wellicht afvragen waar een column met zo'n titel nu over moet gaan. Degenen die meer fysiek zijn ingesteld moet ik teleurstellen. Ik zal de ontvanger niet met een bijl te lijf gaan.

29 januari 2013 Diana Jansen
Het gevaar van een tweede uitspraak op bezwaar

Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een inspecteur geen tweede uitspraak op bezwaar kan en mag doen.

21 december 2012 Diana Jansen
Beperking hypotheekrenteaftrek: dat is discriminatie!

Door de ophef over de voorgestelde inkomensafhankelijke zorgpremie staat de hypotheekrenteaftrek wat minder in de spotlights maar de aandacht daarvoor zal naar verwachting wel weer aanzwellen, zeker nu het voorstel de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken wordt geschrapt.

13 november 2012 Diana Jansen
Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst: Vereenvoudiging of Sudoku?

Het kabinet wil de heffing bij wege van aanslag ingrijpend wijzigen. Om belanghebbenden te betrekken bij het wetgevingsproces, kunnen deze tot en met 18 oktober 2012 via digitale weg hun mening geven.

14 oktober 2012 Diana Jansen
Het was u toch kenbaar?

Sinds 1 januari 2010 is navorderen van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of het herzien van een verliesbeschikking vennootschapsbelasting niet alleen mogelijk als er sprake is van een zogeheten nieuw feit of als sprake is van kwade trouw, maar ook als sprake is van een voor de belastingplichtige...

10 september 2012 Diana Jansen
De informatieverplichting: Waar houdt het op?

De bevoegdheden van de belastingdienst om informatie te verkrijgen van de belastingplichtige zijn zeer ruim.

7 september 2012 Diana Jansen