De ministers van Financiën van de EU hebben een politiek akkoord bereikt over een vrijstelling in alle lidstaten van btw-verplichtingen voor mkb-bedrijven met een uniforme omzetdrempel van € 85.000 voor bedrijven die alleen zaken doen in hun eigen lidstaat en een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 voor mkb'ers die grensoverschrijdend zaken doen.

De nieuwe regel vormt een update van de reeds bestaande speciale btw-regels voor het mkb in de EU. Het nieuwe regime moet de administratieve rompslomp en de administratieve lasten voor kleine bedrijven verminderen en een gelijk speelveld creëren voor bedrijven, ongeacht waar ze in de EU zijn gevestigd. Momenteel bestaat er een lappendeken van btw-regels in de EU om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van administratieve verplichtingen.

Mkb-bedrijven die in aanmerking komen voor de vrijstelling worden ontheven van bepaalde btw-verplichtingen, zoals registratie en rapportage. De nieuwe regel zou in januari 2024 in werking moeten treden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

3

Gerelateerde artikelen